Hulde aan Hortulanus Hubert Van Hulle

Hulde aan Hortulanus Hubert Van Hulle

Anne: zoveel Gent. Foto: Dominique Dierick

Gent - Anderhalve eeuw geleden kende Gent een grote groeistuip. Dankzij de inspanningen van liberaal minister Hubert Frère-Orban werd de afschaffing van de octrooirechten gestemd.

Tot 1860 bestond in Gent een stedelijke belasting op alle in- of uitgevoerde waren. Je kon de stad niet in of uit zonder tol te betalen aan één van de negen stadspoorten. Een serieuze rem op het handelsverkeer en de bewegingsvrijheid van de brave burger.

Middernacht 20 juli 1860 verloren de stadspoorten hun tol- en verdedigingsfunctie. Waar vroeger de poorten op gezette tijdstippen potdicht gingen, zodat men de stad niet zomaar kon betreden of verlaten, was nu het hek van de dam. Gent vierde feest.

De Stadsvesten verdwenen, de grachten werden gedempt, de stad kende een ongekende uitbreiding. Op het tracé van de oude stadsomwalling kwam een imposante ringboulevard. Voor de aanleg deed Gent beroep op niemand minder dan Hubert Jan Van Hulle.

Hubert moet groen bloed in zijn sapstroom gehad hebben. Dat bleek al in zijn jeugd op het tuinbouwbedrijf van zijn vader, maar ook toen hij studies aanvatte op wat nu de Tuinbouwschool van Melle is. Hij was één van de eerste en bekwaamste studenten van Louis Van Houtte, de alomgeprezen tuinbouwprins, die voor de oprichting van een middelbare tuinbouwschool zorgde.

Hubert Van Hulle begon op aandringen van Van Houtte al met lesgeven toen hij nog op de schoolbanken zat. In 1855 werd hij effectief in het lerarenkorps opgenomen en belast met het geven van voordrachten. Dat was het begin van een bloeiende carrière.
Hij bleek een begenadigd spreker en schrijver en werd medestichter van de ‘Revue de l’horticulture belge et étrangère’ en de Belgische Boomkwekerskring.

Het duurde niet lang of hij werd Hortulanus in de Gentse Plantentuin (1858-1884) en het stadsbestuur schakelde hem in als opzichter van de stadsbeplantingen. Hij werd belast met het opmaken van een groenplan voor de Kuiperskaai, Bijlokekaai, Kouter, Visserij, Graaf van Vlaanderenplein, St.-Annaplein, Bijlokehof, Sint-Elisabethpark, Begijnhoflaan,...

Burgemeester Charles de Kerchove de Denterghem (die ook de Floraliën een nieuw elan bezorgde) vertrouwde hem de aanleg van het Citadelpark toe en sprak bij zijn overlijden in 1900 een lovende rede uit over deze grote landschapsarchitect, die steeds bescheiden bleef en zijn bijnaam ‘boer’ Van Hulle als eretitel droeg.

Hubert Jan Van Hulle heeft voor Gent talloze squares ontworpen en was diegene die bij ons het concept van de Engelse landschapstuin en andere vernieuwingen in de tuinarchitectuur introduceerde.
Zijn erfenis leeft voort in een handvol parken en boulevards die (nog) niet in het ongeremd stadsverkeer sneuvelden.

Van Hulle kende internationale waardering. Hij was één van de eersten die met het Belgisch ereteken voor Tuinbouw werd bekroond. In Brugge is hij een gevestigde waarde.

Als er nu één man verdient om in Gent in de boompjes te worden gezet...
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio