Rotary helpt Boutersemse scholen tegen snelle automobilisten

v.l.n.r. René De Roover, Rita Allard, Frédéric Prévot en Isabelle De Roover Foto: Benny Bielen

Boutersem - Rotary Boutersem-Bierbeek schonk aan de drie Boutersemse scholen knalgroene "Victors". Met hun opvallende kleur en de boodschap "Langzaam" moeten ze er de automobilisten toe aanzetten trager te rijden aan onze schoolpoorten.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt er altijd veel gesproken over de veiligheid op weg naar de school en in de nabije omgeving van de schoolpoorten. Rotary Boutersem-Bierbeek (RCBB) voegde de daad bij het woord: als serviceclub met een sterke sociale inslag, schonk RCBB aan elk van de vestigingen van de Boutersemse scholen twee knalgroene schildpadden met de niet mis te verstane boodschap "Langzaam".

René De Roover, past president van RCBB: "Als serviceclub steunen wij tal van sociale doelen. De bekommernis om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen past daar ook perfect in. Vandaar dat we besloten hebben om aan elk van de scholen twee 'Victors' te schenken." Deze opvallende figuurtjes moeten voorbijrijdende auto's er toe aanzetten om hun snelheid te matigen.
De Roover had echter ook een boodschap voor de kinderen: "Veiligheid is een zaak van ons allemaal, jullie moeten zélf ook heel voorzichtig zijn in het verkeer."

In Basisschool GO! De Notelaar overhandigde René De Roover samen met Frédéric Prévot en Isabelle De Roover (die naast RCBB-er ook leerkracht is in de school) de beide Victors aan directrice Rita Allard, in het bijzijn van alle kinderen.


 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio