Goed nieuws: de aanvullende personenbelasting daalt in Boutersem

Boutersem - Nu het de goede kant op gaat met de gemeentefinanciën, besliste het schepencollege van Boutersem om de aanvullende gemeentebelasting te verminderen. Het tarief gaat van 7,9 naar 7,7%.

Schepen van financiën Chris Vervliet (CD&V) kondigde in de gemeenteraad de verlaging aan: “Het is een beperkte en beheerste belastingsverlaging. De voorbije jaren hebben we veel inspanningen gedaan om de gemeentefinanciën duurzaam gezond te maken. We willen dit niet in het gedrang brengen door de belastingen roekeloos te verlagen.”

De gemeente wil de komende jaren ook zijn infrastructuur verbeteren en zal daarom een bijkomend personeelslid voor projectopvolging aantrekken. Deze belastingsverlaging brengt dit niet in het gedrang , aldus de schepen van financiën, die de sterk verbeterde gemeentefinanciën aangaf als reden waarom er ruimte is voor een belastingsverlaging.

Door het grote begrotingsoverschot van de voorbije jaren kon de gemeente een deel van de investeringen cash betalen. De leninglast is daardoor sterk gedaald. Waar in 2012 nog 17% van de gemeenteontvangsten gingen naar het afbetalen van de schuld, is dit gedaald tot 8,6%. Hiermee evolueren de gemeentefinanciën merkelijk gunstiger dan in de meerjarenplanning voorzien. Verder is ook het aantal inwoners gestegen, waardoor ook het aantal mensen dat gemeentebelastingen betaalt gestegen is.

Door de verlaging van de Aanvullende Personenbelasting zal een gemiddeld gezin jaarlijks 30 euro minder gemeentebelasting betalen. Dit komt bovenop de taks shift, waardoor een gemiddeld gezin tegen 2018 nog eens 40 euro minder personenbelasting zal betalen, besloot schepen Vervliet.

De gemeenteraad keurde de belastingverlaging met een grote meerderheid goed. Enkel Groen onthield zich. Raadslid Tom Van Vlierberghe maakte kanttekeningen: “We zijn niet tegen een belastingverlaging, maar wilden graag meer geld voor mensen die het moeilijk hebben, kinderopvang, mantelzorg, onderwijs, technische dienst en poetsdienst, kortom initiatieven voor de gemeenschap waarop eerder werd bespaard.” 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio