Ook Boutersem laat inwoners genieten van gunsttarieven

Derdebetalerovereenkomsten met De Lijn stimuleren gebruik van openbaar vervoer

Derdebetalerovereenkomsten met De Lijn stimuleren gebruik van openbaar vervoer

Boutersem maakt openbaar vervoer een stukje goedkoper Foto: delijn.be

Boutersem - Boutersem behoort tot de helft van de Vlaamse gemeenten die door een overeenkomst met vervoersmaatschappij De Lijn bepaalde kortingen kan geven op vervoerbewijzen voor de bus. Vooral de senioren en de jeugd profiteren daar elk op hun manier van.

Het zogenaamde derdebetalerssysteem houdt in dat de gemeente een deel van het vervoerbewijs van zijn inwoners of de reizigers op zijn grondgebied betaalt. Dit kan door een korting op het abonnement of een rittenkaart, een gratis abonnement voor een bepaalde leeftijdscategorie, enz. Sommige gemeenten combineren zelfs verschillende formules.

Het doel van deze overeenkomsten is het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Hiermee dragen de gemeenten en De Lijn bij aan het verlichten van de toenemende mobiliteitsinfarcten én leveren ze een niet te onderschatten milieubijdrage.
Voor de klanten is minder betalen voor de bus uiteraard leuk meegenomen.

Op dit ogenblik hebben 168 van de 308 Vlaamse gemeenten een derdebetaler-overeenkomst met De Lijn; in Vlaams-Brabant zijn er dat 33 van de 65.

We zijn erbij

Boutersem heeft gekozen voor een formule waarbij vooral de senioren en de uitgaande jongeren voordeel bij hebben:

Inwoners van 60 tot en met 64 jaar mogen gratis rijden op het hele net van De Lijn. De gemeente bezorgt de netabonnementen, de zgn. Omnipas 60+, aan het begin van het jaar aan alle rechthebbenden van het komende jaar, zonder dat ze hiervoor een aanvraag moeten indienen. Het abonnement wordt wel pas geldig op de eerste dag van de maand waarin de inwoner 60 wordt.

De jeugd van zijn kant gebruikt dan weer massaal de nachtbussen op vrijdag- en zaterdagavond. Deze bussen rijden tot 3.00 uur en zijn volledig gratis (behalve als je naar Brussel, Holsbeek of Mechelen wil, omdat daar geen derdebetaler-overeenkomst afgesloten werd).

Voor Boutersem is dit alleszins een stap in de goede richting en het kadert volledig in de doelstellingen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De financiële gevolgen voor de gemeentekas zijn al bij al beperkt, maar worden graag gedragen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio