ludieke actie zet problematiek in de kijker

CD&V gaat voor fietspad aan de Kerkomsesteenweg

CD&V gaat voor fietspad aan de Kerkomsesteenweg

Dirk Vanhecke en Chris Vervliet maken duidelijk waar het op staat :hier moet een fietspad komen! Foto: cd&v boutersem

Boutersem - Met een ludieke actie zet CD&V haar voornemen in de kijker om van een fietspad langs de gemeenteschool, het cultureel centrum en de bibliotheek een prioriteit te maken. Met borden langs de Kerkomsesteenweg kondigt de oppositiepartij haar voornemen aan om vanaf 1 januari 2013 werk te maken van een dergelijk fietspad.

Het is CD&V Boutersem menens: na de gemeenteraadsverkiezingen wil ze (mee) het beleid bepalen. Met een groot bord ter hoogte van de gemeenteschool maakt de oppositie alvast duidelijk wat een van haar prioriteiten wordt.

'Dit fietspad zal, als het aangelegd is, deel uitmaken van het provinciaal fietsroutenetwerk, waardoor de gemeente slechts 20% van de kostprijs moet dragen. Dat maakt het prijskaartje haalbaar voor Boutersem,' verduidelijkt CD&V fractieleider Chris Vervliet.

CD&V berekende zelf wat een het fietspad zou kosten: de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Fietsfonds dragen elk 40% van de kostprijs, zodat de kostprijs voor de gemeente beperkt blijft tot 78 000 euro. Indien dit wordt afbetaald over 20 jaar, dan komt dit neer op een jaarlijkse last van een goede 6000 euro. Verdeeld over 7.689 inwoners komt dit neer op ongeveer 0,80 euro per inwoner.

Op dit ogenblik ligt langs de bibliotheek en de gemeenteschool enkel een voetpad waar een gedoogbeleid voor fietsers wordt gevolgd – ook al is het op sommige plaatsen gevaarlijk smal. Het provinciaal fietsroutenetwerk is een kans om een echt fietspad aan te leggen , meent CD&V. 'Eigenlijk had dit al lang moeten gebeuren. Het provinciaal fietsroutenetwerk bestaat immers bijna tien jaar,' zegt Dirk Vanhecke, afdelingsvoorzitter. 'Zelfs met kleine ingrepen had de situatie in het verleden merkelijk kunnen verbeterd worden. Zo was de Kerkomsesteenweg in 2005-2006 gedurende 226 dagen onderbroken voor rioleringswerken, precies op de plaats waar het voetpad op zijn smalst is. Vanuit de oppositie stelde CD&V toen voor om van de gelegenheid gebruik te maken om het voetpad op deze plaats te verbreden.' Volgens CD&V hadden zo twee vliegen in een klap gevangen kunnen worden: er zou enerzijds een snelheidsremmende wegversmalling ontstaan. Anderzijds zou het voetpad verbreed worden, wat de zaken een stuk veiliger zou maken voor schoolkinderen op weg naar school.

De CD&V oppositie bracht de aanleg van een fietspad Butsel – Kerkomsesteenweg reeds meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Gezien de begrotingsproblemen moet je zo doordacht mogelijk investeren,' meent CD&V. Dankzij het provinciaal fietsroutenetwerk heb je de mogelijkheid om zonder zware lasten voor de gemeente een fietspad aan te leggen.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio