God en Klein Pierke slaan de handen in elkaar

Kapel van Neervelp in ere hersteld

Boutersem - De kapel van Onze-Lieve-Vrouw Niet Bevlekt Ontvangen van Neervelp was dringend aan herstelling toe. Dankzij Europese steun hebben het gemeentebestuur, IGO-W, Velpeleven en vrijwillige buurtbewoners er samen voor gezorgd dat de kapel terug in haar oude glorie is hersteld.

In 2009 besliste het gemeentebestuur van Boutersem om, in samenwerking met IGO Leuven, deel te nemen aan een Europees project voor sociale innovatie van Interreg, gericht op het instandhouden van klein religieus erfgoed. Interreg is het grensoverschrijdend partnerschap voor regionale ontwikkeling tussen (grote delen van) de vijf Vlaamse provincies en de Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Boutersem koos voor de kapel van Neervelp, omdat de nood daar het hoogst was: dak, buitenmuren én interieur waren dringend aan restauratie toe.

'De kapel straalt terug en ze zal zonder enige twijfel een nieuw licht- en zichtpunt zijn voor jullie deelgemeente. Het is dan ook bij uitstek jullie kapel,' glunderde schepen van toerisme Gunther Janssens (SP.a), die zijn dankbaarheid niet onder stoelen of banken stak. Niet ten onrechte, want de buurtbewoners hebben altijd al voor de kapel gezorgd en hebben nu ook actief meegeholpen aan de restauratie.

Van bij de start heeft de heemkundige kring Velpeleven actief zijn steentje bijgedragen. Velpeleven is dan ook niet aan zijn proefstuk toe: de kapel aan de Nieuwstraat werd door mensen van de heemkundige kring opgeknapt. In april gingen de restauratiewerken van start: Dakwerker Vanborren nam het dak voor zijn rekening, de buitenmuren werden aangepakt door de monumentenploeg van IGO-W en de buurtbewoners zorgden samen met Velpeleven voor het interieur.

'Dankzij het Interreg-project is de helft van de kostprijs gesubsidieerd,' legt schepen Janssens uit, 'dat past in de visie van het gemeentebestuur om zoveel als mogelijk op zoek te gaan naar financiële steun door middel van subsidies. Het is immers voor een kleine gemeente vaak de enige kans om een aantal projecten te kunnen realiseren.' Dat lukt niet altijd en daarom zijn alle betrokkenen bijzonder trots. 

Voor de buurt en zijn bewoners is dit project meer dan alleen maar een restauratieproject . Het is een echt gemeenschapsproject, waarbij buurtbewoners, een heemkundige vereniging, een lokale adviesraad, een dienstverlenende intergemeentelijke verening, een gemeentebestuur en zelfs Europa de handen in elkaar hebben geslagen om als partners samen dit te verwezenlijken. Of, om het met de woorden van Thierry Lauwereys te zeggen, die als bestuurslid namens Velpeleven het woord nam: 'Iedereen heeft naar eigen godsvrucht en vermogen bijgedragen. Naast de "kapel van de heilige elektriek" die ons TV, licht en ander comfort geeft, is deze kapel een plek van rust, ontmoeting en devotie. En de respons van de mensen is heel groot en is het mooiste cadeau dat alle vrijwillige medewerkers kunnen krijgen.'
Diaken Christ Smeets zegende de kapel in.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw Niet Bevlekt Ontvangen, op de hoek van de Waversesteenweg en de Katspoelstraat, werd in 1752 gebouwd in opdracht van de familie de Wouters d'Oplinter.
De kapel werd in 1913 een eerste keer opgeknapt door Maria Collin en in 1978-79 door de buurtbewoners. Met de huidige restauratie hopen de buurtbewoners dat de kapel de tand des tijds weer beter kan doorstaan.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio