gemeenteraadsverkiezingen 2012

Boutersem is een ondernemersvriendelijke gemeente

Boutersem is officieel een ondernemersvriendelijke gemeente Foto: open vld boutersem

Boutersem - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we de politieke partijen een ruim forum bieden om hun programmapunten aan hun kiezers voor te stellen. We doen dit zonder zelf een standpunt in te nemen. Vandaag: Open Vld en het ondernemersklimaat in Boutersem

De provincie Vlaams-Brabant heeft Boutersem officieel erkend als ondernemersvriendelijke gemeente. Volgens de liberale kopstukken is deze titel niet zomaar een cadeau, maar het resultaat van het consequent volgehouden beleid ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen.

Omdat de gemeente gekneld ligt tussen de centrumsteden Leuven en Tienen, moet de gemeente inventief zijn en met (vaak kleinschalige) maatregelen de ondernemers weten de paaien: 'We houden bijvoorbeeld de belastingen op onroerende goederen zo laag mogelijk en vermijden zgn. "pestbelastingen" zoals deze op publiciteit, beeldschermen, enz.,' licht schepen van lokale economie Günther Portaels toe.

Het gemeentebestuur doet dit in nauw overleg en samenwerking met de lokale adviesraad voor lokale economie (ALEB).
En de ondernemers kunnen met hun vragen over administratieve formaliteiten e.d. terecht op het gemeentehuis bij de dienst Middenstand en Lokale Economie.

In de toekomst is er ruimte voorzien voor nieuwe bedrijven: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet hiervoor 5 hectare. De exacte locatie moet wel nog bepaald worden, ook weer in nauw overleg met de ALEB. 
Globaal wil Open Vld een duidelijk toekomstplan uitwerken met provincie én ondernemers om de lokale economie te steunen en te promoten.

De ondernemers verwachten alleszins van het gemeentebestuur ook maatregelen inzake veiligheid. Open Vld Boutersem denkt in de richting van een centraal meldpunt voor verdacht gedrag (bijvoorbeeld eensms-centrale, gelinkt aan deze van de politie). Hiervoor rekenen de liberalen ook op steun vanuit het provinciebestuur. 

 

 

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio