Boutersem, bruisende gemeente

v.l.n.r.: Günther Portaels, Melissa Vandenhove, Bram Libotte, Sven Collin, Anna Pogartseva, Patrick Lefevre, Nathalie Smets, Sybren Vandeput en Maria Vanbilloen Foto: open vld boutersem

Boutersem - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we de politieke partijen een ruim forum bieden om hun mensen en programmapunten aan de kiezer voor te stellen. We doen dit zonder zelf een standpunt in te nemen. Vandaag: de liberalen en het sport- en verenigingsleven

De voorbije 18 jaar lag Open Vld in Boutersem mee aan de basis van de vernieuwing en
uitbouw van degelijke buurthuizen en een volwaardige feestzaal. Deze zalen
staan ter beschikking van iedereen die in Boutersem verblijft en ze worden dankbaar gebruikt door de talrijke verenigingen in de gemeente..De buurthuizen zijn immers volledig uitgerust met een vaak recent gemoderniseerde keuken. Daarnaast kan iedere inwoner een hele resem materialen huren, zoals receptietafels, feesttenten... De huurprijs hiervoor is altijd bewust laag gehouden

Zo kunnen ook gezinnen en bedrijven feesten organiseren in eigen dorp. Dat was de voornaamste drijfveer van oud-schepen Marcel Meys, telkens wanneer hij de financiële implicaties op de gemeentebegroting moest rechtvaardigen: mensen met elkaar verbinden, zodat ze Boutersem waarderen en promoten als een gemeente waar het goed is om te wonen.

De buurthuizen zijn ook een ideale plaats om verzamelen te blazen voor allerlei sportieve activiteiten. Sport heeft een duidelijke maatschappelijke functie. Hierbij gaat het niet alleen over plezier en ontspanning, maar ook over integratie, identificatie en gezondheid. Dit zijn de doelstellingen waar Open Vld verder werk van wil maken, zowel op gebied van infrastructuur als ondersteuning.

Maar de sportclubs hebben meer nodig dan de buurthuizen. Daarom start het gemeentebestuur - coalitiepartner SP.a was ook altijd hiervoor gewonnen - nog deze maand met de bouw van een nieuwe sporthal op de site aan de Kerkomsesteenweg nabij de gemeentelijke basisschool.
En later komen er ook multifunctionele sportterreinen, een Finse piste en nog veel meer
faciliteiten. Ook de parking aan de gemeentelijke basisschool zal dan zijn
definitieve vorm krijgen.

Deze totaalaanpak is voorzien in een masterplan dat in verschillende stappen afgewerkt zal worden. Open Vld wil het verenigingsleven hiermee een steuntje in de rug geven. De partij ziet zichzelf als de beste waarborg voor de interactie tussen de burger en het gemeentebestuur in onze open bruisende gemeente.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio