Zesdejaars Barnum spelen bedrijfsspel Ecoman

Roeselare - Op dinsdag 15 mei 2012 weten we welke leerlingen van Barnum uit Roeselare in de wieg zijn gelegd om een eigen bedrijf te runnen. De leerlingen spelen dan op hun eigen school de laatste fase van Ecoman, een praktijksimulatiespel waarbij ze vier bedrijven leiden die elkaar beconcurreren. Gedurende enkele weken runnen de leerlingen hun eigen onderneming. Ze nemen beslissingen waarbij ze rekening houden met de steeds veranderende economische context. Na het slotspel weten ze wie van hen de markt het best bespeelt. Het vakoverschrijdende bedrijfsspel en de bijbehorende interactieve website zijn initiatieven van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van de Hogeschool-Universiteit Brussel

Het fictieve bedrijf Ecoman produceert en verkoopt zonnepanelen. Bij het begin van het spel houdt Ecoman op te bestaan en nemen de vier, elkaar beconcurrerende ondernemingen, de productie en verkoop van de zonnepanelen over. De bedrijfjes hebben telkens een vierde van de markt in handen. Aan het hoofd van de verschillende bedrijven staan groepen leerlingen die de directiefuncties onderling verdelen. Ze kiezen zelf een naam voor hun bedrijf en stellen een strategisch plan op om de onderneming drie jaar lang te leiden. In een eerste fase werden de leerlingen, via www.ecoman.be, vertrouwd gemaakt met de nodige economische en bedrijfseconomische begrippen en de beginsituatie van het bedrijf en maakten ze kennis met de verschillende departementen waarvoor ze uiteindelijk verantwoordelijk zullen zijn. Tijdens deze eerste fase worden ook al de beslissingen genomen voor een eerste boekjaar. Op 15 mei 2012 volgt dan in een tweede fase een intensieve speldag op de eigen school onder begeleiding van de SLO-medewerkers.

 

Leerlingen bepalen bedrijfsstrategie

De leerlingen nemen zelf alle belangrijke bedrijfsbeslissingen: verkoopsprijs, marketing en promotie, onderzoek en ontwikkeling, personeel, opleiding, lonen, productievolume, grondstoffen, machines en installaties, leningen, dividenden... Ze moeten rekening houden met prognoses over de economische situatie en de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen inschatten. Hun beslissingen worden ingevoerd in een softwareprogramma dat dan een overzicht van de nieuwe ondernemingstoestand geeft. Daarop kunnen de spelers zich baseren om hun strategie al dan niet aan te passen. Ook een concurrentieanalyse met een stand van zaken van de concurrerende ondernemingen helpt hen daarbij. Wie uiteindelijk wint, hangt af van de evaluatiescores en het gevoerde ondernemingsbeleid, maar ook van de ethische waarden van het bedrijf en het teamwerk.

 

Zelfstandig leren en in groep beslissen

'Dit bedrijfsspel wil via een simulatie laatstejaarsleerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs laten proeven van ondernemerschap', vertelt Sara Kerremans van de SLO. Op 15 mei 2012 zorgen medewerkers van de SLO voor de inhoudelijke begeleiding van de leerlingen bij het spel.

 

Ann Sarre, eindverantwoordelijke van de 3e graad, vult aan: 'Ecoman brengt de leerlingen duidelijk meer inzicht bij in heel wat bedrijfseconomische aspecten. Tegelijk leert het spel hen de effecten van allerlei onverwachte factoren beter in te schatten. Ook de reactiesnelheid van het individu en van de groep worden grondig op de proef gesteld. Ze leren bovendien zelfstandig aan een project werken, wat later zeker nuttig is. Dankzij al die uiteenlopende aspecten kun je als school aan het vernieuwende onderwijsconcept ‘vrije ruimte’ een concrete invulling geven.'

 

Ecoman legt de nadruk op beslissingen nemen in teamverband, maar leerkrachten krijgen ook materiaal om bijvoorbeeld de taal- en presentatievaardigheden van hun leerlingen te testen in het kader van het spel. Het leent zich dan ook uitstekend om vakoverschrijdend te werken.

 

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio