En 40 jaar ziekenzorgwerking binnen de parochie Genk Sint-Martinus

INGESTUURD. Samana Genk Centrum: "Ontmoetingsdag in het teken van de Dag van de Chronisch Zieke Mensen"

De ontmoetingsnamiddag stond in het teken van de Dag van de chronisch zieke mensen. Tegelijkertijd nam Samana Genk Centrum ook de gelegenheid te baat om "40 jaar ziekenzorgwerking binnen de parochie Genk Sint-Martinus" te herdenken. Foto: Ingestuurd door Peter Sterkmans

Genk - Samana (*) Genk Centrum organiseerde op 7 oktober een ontmoetingsnamiddag voor haar leden en kernleden in de kapel van De Crypte, gelegen onder de Sint-Martinuskerk in het centrum van Genk. De dag stond in het teken van de Dag van de Chronisch Zieke Mensen. Tegelijkertijd nam Samana Genk Centrum ook de gelegenheid te baat om "40 jaar ziekenzorgwerking binnen de parochie Genk Sint-Martinus" te herdenken. Peter Sterkmans stuurde namens Lèneke, voorzitster van Samana Genk Centrum, een verslag en enkele foto's binnen van de ontmoetingsnamiddag. (*) Samana: voorheen Ziekenzorg CM.

Verslag van de ontmoetingsnamiddag
Deze ontmoetingsnamiddag ging van start met een plechtige eucharistieviering in de kapel van De Crypte, gelegen onder de Sint-Martinuskerk van Genk Centrum. Tijdens deze viering werden ook de Rozenkransen gezegend (Oktobermaand, Mariamaand) die nadien aan alle aanwezigen werden overhandigd.

Vervolgens mochten we ons begeven naar de ontmoetingszaal van De Crypte, waar voor deze gelegenheid allerhande lectuur, foto’s, folders en des te meer werden tentoongesteld in het teken van 40 jaar ziekenzorgwerking binnen onze parochie.

Tijdens de receptie werden we rijkelijk voorzien van hartige toastjes, wijn en frisdrank, terwijl op de achtergrond foto’s werden geprojecteerd van de activiteiten van de afgelopen jaren.

Voorzitster Lèneke in de bloemen gezet

Geen jubileumviering zonder feestgebak! Er werd dan ook heerlijke gâteau voorzien die was versierd in het teken van 40 jaar ziekenzorgwerking.

Tijdens dit gezellig samenzijn werd ook de huidige voorzitster Lèneke letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet om haar te bedanken voor haar bezielend werk en onvermoeibare inzet voor Samana Genk Centrum, de ziekenzorgwerking binnen onze parochie Genk Sint-Martinus.

Namens de leden en kernleden werden bloemen en pralines overhandigd. En een gedicht - dat mooi weergeeft waar het werkelijk om gaat bij de ziekenzorgwerking - werd voorgedragen als eerbetoon aan onze voorzitster Lèneke en aan onze chronisch zieke medemens.

Broos
Broos kan een mens worden
Broos is een mens
zonder het steeds te weten
Sterk wil een mens zijn
autonoom
onafhankelijk van anderen
Zorgbehoevend kan een mens worden
Zorgbehoevend is een mens
zonder het steeds te willen
Rechtop wil een mens gaan
zijn hoofd omhoog, zelfbewust
zijn doelen duidelijk
Naar een ander toegebogen
wordt een mens, meer mens
zonder het steeds te weten
Er is een buigen
naar de ander
die de ander zichzelf laat worden
Er is een ontvangen
van liefde
die een mens groot maakt
Marinus van den Berg

Er werd nog gezellig bijgepraat en gelachen met een lekkere tas koffie. En als afsluiter van deze feestelijke namiddag kregen we bovendien ook nog een kleine attentie mee naar huis. Dit in de vorm van een mooi versierd doosje, gevuld met enkele heerlijke chocolade pralines. We kijken alweer uit naar onze volgende ontmoeting!

Ingestuurd: Peter Sterkmans (15/10/2017).

Externe links
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio