Zitting op 23 november in de stadsbibliotheek

Agenda gemeenteraad telt 46 punten

De gemeenteraad van Genk komt op donderdag 23 november samen voor de maandelijkse vergadering. Op de agenda staan 46 punten, ingedeeld in een achttal beleidsinhoudelijke thema's. Foto: Belgin Özgünes

Genk - De gemeenteraad van Genk komt op donderdag 23 november samen voor de maandelijkse vergadering. Op de agenda staan 46 punten, ingedeeld in een achttal beleidsinhoudelijke thema's: Algemeen bestuur, Tewerkstelling en Financiën, Openbare werken, Cultuur en Onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling en Woonbeleid, Sociale zaken, Economie en Erediensten. Naast de 46 punten is de agenda aangevuld met acht bijkomende punten, ingediend door raadsleden.

Bijkomende agendapunten op de gemeenteraad
1. Welke energiemaatregelen zijn er tot dusver genomen in de stads- en OCMW-gebouwen (m.h.o.o. het behalen van de energie- en klimaatdoelstelling)? Stand van zaken hieromtrent? (Open VLD Iedereen)
2. Vraag/voorstel aan het bestuur om een duidelijk actieplan te ontwikkelen bij massamanifestaties (n.a.v. de recente verkeershinder en beschadigingen na kwalificatiematch Marokko). (Open VLD Iedereen)
3. Vraag/voorstellen i.v.m. de verdeling van rookmelders. (PVDA+)
4. Vervanging GFT-container (stuk): voorstellen i.v.m. de werking en de dienstverlening hieromtrent. (PVDA+)
5. Stopzetting Spelotheek van jeugdwelzijnswerk GIGOS Stalenstraat. Diverse vragen hieromtrent. (PVDA+)
6. Vraag om een overzicht i.v.m. de middelen/inkomsten/uitgaven omtrent flankerend onderwijs. (PVDA+)
7. Milieuproblematiek Genk-Zuid. Diverse vragen (mede n.a.v. verschijnsel ‘wit poeder’). (PVDA+)
8. Voorstel tot oprichting van een zorgcentrum (bv. in het ZOL) voor slachtoffers van sexueel geweld/sexueel ongewenst gedrag. (PVDA+)

Het verslag van de gemeenteraad van 21 september staat online op de website van de stad. Het verslag van de gemeenteraad van 19 oktober is pas online te raadplegen na het goedkeuren op de gemeenteraad van 23 november om 20.00 uur in zaal De Ontdekking in de stadsbibliotheek. De zitting is openbaar en vrij bij te wonen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio