Raadsleden behandelen 23 agendapunten en acht bijkomende punten

Gemeenteraad Genk verzamelt op 15 maart

Gemeenteraad Genk verzamelt op 15 maart

De gemeenteraadsleden buigen zich op de gemeenteraad van 15 maart over 23 agendapunten en acht bijkomende punten, ingediend door raadsleden. Foto: Belgin Özgünes

Genk - De gemeenteraad van Genk verzamelt op donderdag 15 maart om 20.00 uur in de stadsbibliotheek. Op de agenda staan 23 agendapunten en acht bijkomende agendapunten ingediend door raadsleden: Vlaams Belang (1), PVDA+ (5), Open VLD Iedereen (2). Het eerste punt van de agenda omhelst een "verzoekschrift van de burger" omtrent een petitie voor buitenschoolse opvang. De zitting is openbaar en vrij bij te wonen.

De gemeenteraadsleden buigen zich op de gemeenteraad over 23 agendapunten, vervat in vijf thema's: Secretariaat en personeel, Financiën, Ruimtelijke ontwikkeling, Openbare werken en Sport, en als laatste thema: Economie en Toerisme. 

De thema's Financiën en Ruimtelijke ontwikkeling nemen, met respectievelijk zeven en acht agendapunten, het meeste aantal punten voor hun rekening. 

Het verslag van de gemeenteraad van 25 januari staat intussen online op de website van de stad Genk. Het verslag van de zitting van 22 februari is pas online te raadplegen na goedkeuring op de komende gemeenteraadszitting. Agenda's en verslagen van de gemeenteraad.

Agendapunten ingediend door raadsleden
1. Personeel kabinetssecretariaat en partijpolitiek. (Vlaams Belang)
2. Vraag om bespreking eventueel toegevoegd agendapunt omtrent speelpleinwerking Wigwam te verschuiven naar gemeenteraad van 19.04.2018. (PVDA+)
3. Verkeersveiligheid Diepenbekerbos. (PVDA+)
4. Democratische besluitvorming: terug bijeenroepen van milieuadviesraad en de adviesraad voor ruimtelijke ordening. (PVDA+)
5. Wat met verder verloop van de crèche op Thor Park. (PVDA+)
6. Milieu Genk-Zuid: resultaten nieuwe biomonitoring. PVDA+
7. Voorstel om alle woningen in Genk te voorzien van reflecterende huisnummers. (Open VLD Iedereen)
8. Wegenwerken Reinpadstraat n.a.v. de herinrichting schoolomgeving Bret. (Open VLD Iedereen)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio