"1 mei-viering staat steeds met rood omcirkeld in mijn agenda"

Jempi Trippaers twintig jaar belleman op 1 mei

Stadsbelleman Jean-Pierre "Jempi" Trippaers (69) viert op dinsdag 1 mei, tijdens de officiële opening van de 69ste editie van 1 mei in Genk, zijn twintigste jaar als belleman. Foto: Maarten Thijs

Genk - Stadsbelleman Jean-Pierre "Jempi" Trippaers (69) viert op 1 mei, tijdens de officiële opening van de 69ste editie van 1 mei in Genk, zijn twintigste jaar als belleman. Door omstandigheden is de in Genk geboren en getogen Jempi het bellemanschap ingerold. Dit op voorstel van zijn betreurde voorganger Guido Ritzen. Belleman Jempi is vandaag, net als de Hasseltse belleman Jan Dierckx, één van de 26 bellemannen die aangesloten is bij de Gilde van Bellemannen van het Europees Continent.

Jempi Trippaers vertelt kort over zijn eerste stappen in het bellemanwereldje. Hoe Guido Ritzen, de toenmalige Genkse belleman, amper een week voor 1 mei 1998, aan Jempi de vraag opperde om hem te vervangen op de naderende 1 mei-festiviteiten.  “Voor één keer, stelde Guido. Volgend jaar doe ik het weer zelf, zei Guido", herinnert Jempi Trippaers zich nog. Guido Ritzen overleed in 2001 op 54-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

Belleman Guido Ritzen en belleman in spe Jempi Trippaers waren beiden destijds samen aangesloten bij het toneelgezelschap Nieuw Genker Toneel (NGT).

Belleman, stadsomroeper, town crier: ze vallen allemaal onder dezelfde noemer en hebben allemaal dezelfde taak, namelijk het aan(ver)kondigen van nieuws, evenementen, openingen van braderies en kermissen, en andere (belangrijke) gebeurtenissen die in de gemeente of in de stad plaatsvinden.  

Het bellemankostuum

Jempi Trippaers weet nog hoe het aantal bellemannen gedurende die twintig jaar steeg, en hun aanwezigheid het straatbeeld veranderde: “In die periode waren er in Vlaanderen zo'n vijftien bellemannen actief in hun diverse steden of dorpen", vertelt Jempi Trippaers. "In Genk kwam het er toen op neer dat het bellemankostuum een tiental keren per jaar uit de kleerkast werd gehaald.”

"Het bellemangegeven begon te leven via mond-tot-mondreclame, maar ook de media zorgde ervoor dat de bellemanfiguur meer en meer het straatbeeld bepaalde", legt Jempi Trippaers de evolutie uit.

"Wat prachtig is voor ons, is het feit dat het bellemangegeven sedert 2017 door UNESCO als werelderfgoed wordt beschouwd", zegt belleman Jempi Trippaers.

 "1 mei-viering staat steeds met rood omcirkeld in mijn agenda"

In 2017 hielp de Genkse belleman meer dan honderd evenementen opluisteren. Vooral stoeten en parades binnen en buiten Genk. Ook in het buitenland vertegenwoordigde de belleman de stad en verleende hij er zijn vocale steun. Zijn mooiste herinneringen zijn wellicht z'n verschillende deelnames aan nationale- en internationale bellemanwedstrijden. "Maar, de jaarlijkse 1 mei-viering staat steeds met rood omcirkeld in mijn agenda”, lacht Jempi. 

Jempi Trippaers: "De komende 1 mei-parade wordt dus mijn twintigste", glundert de belleman. "Ik kijk er natuurlijk zeer naar uit, temeer daar enkele andere bellemannen mij zullen bijstaan bij de opening van de parade", verklapt hij.

1 mei-programma

De jubilerende belleman maakt van deze gelegenheid gebruik om alle Genkenaren, en nieuwsgierigen uit andere steden en gemeenten, van harte welkom te heten op 1 mei in Genk. De officiële opening van de 1-mei festiviteiten vindt plaats in het oud-gemeentehuis om 11.00 uur (Oude Markt 2). De 1-mei parade start om 16.00 uur (programma)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio