Linda Delva: 'Niemand vlucht uit vrije wil'

Flyers en evenementen op 20 juni Wereldvluchtelingendag

20 juni Wereldvluchtelingendag. Foto: Foto: Belgin Özgünes

Genk - Het Genks Netwerk Asielzoekers(*) deelt op 20 juni Wereldvluchtelingendag flyers uit aan het station in Genk (van 7 uur tot 9 uur). Met de boodschap 'Word een vluchteling voor een dag’ vraagt het netwerk aandacht en solidariteit voor het lot van vluchtelingen wereldwijd. Linda Delva (voorzitster van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen): "Niemand vlucht uit vrije wil. Vluchtelingen laten in allerijl alles en iedereen achter om te ontsnappen aan het geweld dat hen wordt aangedaan. Niet uit opportunisme, maar om te overleven."

 'Steek uw nek uit voor gastvrijheid!'

Nog op Wereldvluchtelingendag vindt er 's avonds (20 uur) in de Schouwburg van het stadhuis van Genk een ontmoetingsevenement plaats, met als thema 'Vlucht niet voor vluchtelingen'. Er is muziek, er zijn getuigenissen van vluchtelingen en er is de ondertekening van het charter 'Steek uw nek uit voor gastvrijheid!' Bekende Genkenaar René Swartenbroekx modereert de avond.

Gastvrije gemeente

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen brengt op Wereldvluchtelingendag haar jaarlijkse campagne in de aandacht. Via de website Gastvrije Gemeente wenst de organisatie zoveel  mogelijk mensen op te roepen om hun gemeente 'gastvrij' te stemmen. 

(*) Het Genks Netwerk Asielzoekers is een samenwerkingsverband van het OCMW Genk, Stad Genk - Dienst Diversiteit en Educatie, Sint-Vincentiusvereniging, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Abrahamhuis, Centrum Algemeen Welzijn SONAR, Fonto Nova VZW De Oever, Genks Comité Vluchtelingen en het Provinciaal Integratiecentrum Limburg.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio