Provincie legt initiatief voor fietsostrade bij Heist (maar betaalt kosten)

Onder andere ter hoogte van de Isschotweg, parallel met de spoorweg, moet de fietsostrade nog aangelegd worden. Foto: Dirk Vertommen

Heist-op-den-Berg - De opmerking in deze krant vanuit het Heistse schepencollege dat de gemeente wacht op de provincie om de fietsostrade Lier-Aarschot te realiseren, is niet in goede aarde gevallen. De gemeente moet zelf het initiatief nemen en wij betalen achteraf de rekening, zo klinkt het bij de provincie.

In de marge van de discussie over de fietsveiligheid op de Oude Liersebaan verwees schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a) onlangs naar het niet-gerealiseerde stuk fietsostrade tussen Lier en Aarschot, waarbij het grootste deel op grondgebied Heist-op-den-Berg zou lopen en die ook Berlaar passeert. “We hadden gehoopt dat de provincie al middelen zou vrijgemaakt hebben voor de fietsostrade, maar ik stel vast dat dat deze legislatuur nog niet gelukt is. We blijven daarop aandringen”, zei hij toen in deze krant. 

Bij de bestendige deputatie van de provincie zeggen ze op de tenen getrapt te zijn. “Als de schepen zegt dat hij op geld van ons zit te wachten, dan klopt dat niet. We voeren een duidelijk beleid, waarbij we een aantal prioritaire fietsostrades zoals Antwerpen-Mechelen en Antwerpen-Lier zelf aanleggen. Maar we hebben niet de middelen en de mankracht om alle dossiers zelf te realiseren en de werfopvolging te doen. Daarom vragen we in sommige gevallen ook aan de gemeenten om zelf het initiatief te nemen en het project te trekken. Wij zorgen dat voor honderd procent subsidie voor de aanleg. Ook de studiekosten betalen we terug. Op deze manier worden bijvoorbeeld ook de route Willebroek-Puurs-Bornem aangelegd”, zegt communicatieverantwoordelijke Willem Migom namens gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. 

De gelden voor de onteigeningen zijn wel niet inbegrepen. “Op dit moment is dat inderdaad niet het geval, maar we hebben aan Vlaams minister Ben Weyts gevraagd om daar rekening mee te houden, mogelijk kan ook op dat vlak in de toekomst hulp komen. We realiseren de fietsostrade Lier-Aarschot dus niet zelf, maar we maken het de gemeente wel zo makkelijk mogelijk”, zegt Migom nog. 

“Dat is dan een nieuwe boodschap”, reageert schepen David Geerts (sp.a). “In het verleden hebben ze ons altijd gevraagd om te wachten op een gecoördineerd initiatief vanuit de provincie. We zijn natuurlijk altijd bereid om opnieuw te praten om te kijken hoe we het proces kunnen versnellen. We willen ons zeker engageren om hier mee ons steentje toe bij te dragen door het project te trekken. Belangrijk is dan inderdaad dat de provincie de financiering effectief op zich neemt. Voorlopig zouden de onteigeningen voor onze rekening komen en dat bedrag zou rond de 2,5 miljoen euro liggen. Dat is enorm veel, dus hopen we dat de minister hier alsnog ook aan onze gemeente extra steun kan geven. Die fietsostrade moet er in elk geval zo snel mogelijk komen”, klinkt het. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio