Startschot voor sanering en herontwikkeling site Waalse Krook in Gent

Startschot voor sanering en herontwikkeling site Waalse Krook in Gent

Foto: Dienst Voorlichting Stad Gent

Gent - De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Waterbedrijf TMVW en de cvba Waalse Krook hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de sanering en herontwikkeling van de Waalse Krook in Gent. Net als bij de sloop van gebouwen op de site, zal de afvoer van materiaal grotendeels over het water verlopen.

Het is vooral de gasfabriek Lodewijk Roelandt/Imperial Continental Gaz Association, op de site gevestigd tussen 1824 en 1881, die voor een cyanide en teervervuiling zorgde. Geschat wordt dat de vervuiling van de bodem en het grondwater zich uitstrekt over een oppervlakte van 3.000 vierkante meter en tot een diepte van acht meter.

De OVAM neemt de bodemsanering op zich. TMVW zal de openbare riolering, die dwars door de site loopt, verleggen, en de cvba Waalse Krook zorgt voor de herontwikkeling. Door die werken door één hoofdaannemer te laten uitvoeren, worden kosten gereduceerd en wordt hinder voor omwonenden beperkt.

De werken gaan eind 2012 van start, alles samen wordt ongeveer 22.400 kubieke meter aarde ontgraven. Om de verkeershinder te beperken, en omwille van het milieu, zal minstens negentig procent van de grond via het water afgevoerd worden.

In plaats van 1.610 vrachtwagens van ongeveer 25 ton, zullen ongeveer 270 schepen elk 150 ton grond afvoeren. Tegen 2015 komt op het terrein onder meer een nieuwe stadsbibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio