Bijeenkomst milieuraad

Bijeenkomst milieuraad

Foto: Carlo De Winter

Menen - Dinsdagavond 15 december is er om 19u30 in zaal 3 van CC De Steiger bijeenkomst van de stedelijke milieuraad. Op de agenda staan volgende punten:

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 21.10.2009.
2) Ontslagen en vergaderlocatie Milieuraad
3) Technische Comissie dd 24.11.2009
4) Samerwerkingsovereenkomst: herintekening 2010 nderscheidingsniveau + projecten 2010: adviezen MR
5) Evaluatie open milieuraad thema “Fijn stof” dd 24.11.2009
6) Biomonitoring in Menen
7) Studiedag windmolens – februari 2010
8) Milieuvergunningen in aanvraag of behandeling
9) Varia

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio