Wevelgem verzet zich tegen schrapping in busaanbod

Wevelgem verzet zich tegen schrapping in busaanbod

Foto: delijn.be

Wevelgem - Het gemeentebestuur verzet zicht tegen de schrapping van een aantal busritten van De Lijn in Wevelgem. Die zouden kaderen in besparingsacties die de busmaatschappij recent uit de doeken deed. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich uitgesproken tegen deze besparingsmaatregelen, omdat die niet stroken met het mobiliteitsbeleid dat de gemeente wil voeren.

Schepen José Debel: "Het bestuur kan niet instemmen met de afbouw van het busvervoer op de verschillende lijnen die haltes hebben in Wevelgem, Gullegem en Moorsele. De Lijn wil daar snoeien in het aantal busritten per dag. Dit is niet conform het mobiliteitsplan en de actualisatie van dit beleidsplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in september 2011 en conform verklaard in de provinciale auditcommissie met instemming van De Lijn. In het mobiliteitsplan staat: “Omwille van de ruimtelijke ontwikkelingen wordt de frequentie van lijn 40 opgedreven. Een kwartierfrequentie (op termijn tienminutenfrequentie) tijdens de spits en een twintigminutenfrequentie tijdens de daluren is gewenst.” Het gemeentebestuur vindt de afbouw van lijn 40 flagrant in tegenspraak met deze doelstelling en liet dit al weten aan De Lijn.
Het college heeft ook vragen bij de rendabiliteit van de in 2009 aangelegde busbaan in het centrum van Wevelgem, wanneer nu de frequentie van lijnbussen sterk verminderd wordt. Helemaal onbegrijpelijk is dat in andere overlegfora gesuggereerd wordt om nog bijkomende infrastructurele maatregelen te nemen, meer bepaald de aanleg van bijkomende busbanen. De kostprijs daarvan kan zeker niet verantwoord worden in het licht van de geplande efficiëntiemaatregelen."

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio