Kan fasering de ontsluiting van Tildonk lamleggen?

Haacht - Oppositiepartij CD&V vreest dat de fasering van het dossier rond de ontsluiting van Hambos en het centrum van Tildonk tot een rampscenario kan leiden. Volgens de coalitie behoedt de fasering het dossier juist voor rampen.

Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal N.V. en de gemeenten Haacht en Herent  werd een volgende stap gezet in het dossier rond de nieuwe Kruineikebrug en de verdere ontsluiting naar de N26, met als doel de ontsluiting van Hambos en de ontlasting van het centrum van Tildonk. 

Alhoewel oppositiepartij CD&V deze overeenkomst als een stap in de goede richting ziet, vrezen zij echter dat de opsplitsing van het grote dossier in vier delen alsnog roet in het eten zou kunnen goeien. "Het gebrek aan sluitende garanties omtrent de voltooiing van fase 4 en de mogelijke milieueffecten van deze laatste fase zouden nog roet in het eten kunnen gooien", aldus gemeenteraadslid Paul Jacobs (CD&V). "Er kunnen ook nog steeds juridische bezwaren opduiken, waardoor we alsnog in een situatie van een brug zonder aansluiting kunnen terecht komen. Niettegenstaande de samenwerkingsovereenkomst moeten nog steeds alle noodzakelijke procedures worden doorlopen en vergunningen worden aangevraagd. Het project in zijn geheel werd immers niet vergund daar het in deelprojecten werd opgesplitst. Het blijft dus nog steeds mogelijk dat we - door die fasering - een brug zullen krijgen die nergens heen leidt."

Volgens burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) was de fasering echter een gemotiveerde beslissing, die de kans op vastlopen en fouten juist kleiner maakt. "Door de fasering is er meer inspraak voor de bevolking omdat er voor elke vergunningsfase een apart openbaar onderzoek moet georganiseerd worden", aldus de burgemeester. "Bij een groot dossier zou er slechts één vergunningsaanvraag en één openbaar onderzoek zijn. Bovendien zou één groot dossier juridisch veel complexer geweest zijn dan gefaseerd. Dan zou je met wegenis, fietspaden, fietstunnels, brug, riolering, onteigeningen in één dossier zitten. Juridisch verschillende zaken, met telkens een specifieke reglementering die van toepassing is. De kans op fouten zou dan veel groter dan bij een opsplitsing van mooie afgebakende delen."

Daarnaast blijkt de fasering ook door budgettaire redenen bij WenZ te zijn ingegeven. "Dit dossier zou dan in 1 jaar een te groot deel van hun budget innemen, wat de haalbaarheid voor de Raad van Bestuur minder evident maakte", verduidelijkte hij nog. "Door fasering spreid je uitgaven over aantal jaren. Fasering is ook realistischer qua timing, want een brug leggen is technisch iets heel anders dan een weg of fietstunnel leggen en fasen dienen mekaar chronologisch te volgen. De uitvoering had sowieso over meerdere jaren gelopen, zoals ook nu het geval is.", besluit hij, waarna hij er nog aan toevoegt dat de fasering werd beslist in de coalitie waar toen ook CD&V zelf deel van uitmaakte. 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio