Kerken krijgen nieuwe bestemming

Haacht - Op basis van het recent opgesteld kerkenbeleidsplan zullen een aantal kerken in Haacht in de komende jaren een nieuwe of bijkomende bestemming krijgen.

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente om op die manier een langetermijnsvisie op de toekomst van de parochiekerken te realiseren. Een goedgekeurd kerkenbeleidsplan werd daarenboven decretaal als voorwaarde voor het bekomen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en niet-beschermde kerken opgelegd. In Haacht hebben het centraal kerkbestuur, de 6 kerkfabrieken en parochieploegen onlangs werk gemaakt van dergelijk plan, dat ook tijdens de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd. Aangezien uit het plan een sterke terugloop van het aantal praktizerende gelovigen blijkt, wordt tegen 2024 de herbestemming van één kerk, de kerk in Wakkerzeel, vooropgesteld. Twee andere kerkgebouwen moeten tegen dan een multifunctioneel gebruik krijgen. Daarnaast werden ook de nodige subsidies voor restauraties aan de kerkgebouwen veilig gesteld. "Uit het plan blijkt dat de meeste kerken in een redelijk goede staat zijn", aldus de bevoegde schepen, Nico Bogaerts (Open VLD). "Alleen de kerkmuur van de kerk van Tildonk (345.000 euro) en de vernieuwing van de kerk aan Haacht-Station vereisen grotere werken. Door de goedkeuring van het plan komt het subsidiedossier nu niet in gevaar." De gemeente gaf met de goedkeuring ook aan zijn medewerking te verlenen bij de her- en nevenbestemming van de kerken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio