Haacht regelt haar bedrijvenkorrels

Haacht - Via een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen heeft de gemeente Haacht de toekomst van een aantal bedrijvenkorrels, kleine industriezones gelegen in woon- of natuurgebied, voor de toekomst vastgelegd. De plannen liggen tijdens het openbaar onderzoek, dat nog tot 7 september loopt, ter inzage en commentaar op het gemeentehuis.

- De drukkerij gelegen aan de Grote Baan, te midden van een woongebied, mag daar nog tot 2020 blijven. Daarna wordt het gehele gebied tot woonzone omgevormd. Volgens de bevoegde schepen Paul De Troyer zal de drukkerij op dit datum volledig stoppen met haar activiteiten en is er geen sprake van een verhuis.

- De garage aan de Keerbergsesteenweg mag in de toekomst niet uitbreiden. Ze mag wel als garage worden overgelaten of verkocht. Bij stopzetting van de garage-activiteiten wordt het gehele gebied omgevormd tot gedeeltelijk woongebied, gedeeltelijk agrarisch gebied. In de verre toekomst plant het gemeentebestuur hier de bouw van een rotonde, hiervoor is echter nog een nieuw RUP nodig. Ter voorbereiding van deze bouw zullen weldra echter wel de nodige onteigeningen worden gestart. 

- De Aveve in de Kelfsstraat is hoofdzakelijk voor landbouwers bedoeld en dit dient ook in de toekomst zo te blijven. Bij stopzetting van de handelszaak krijgt het gebied een agrarisch karakter.

- De drankencentrale aan de Rijmenamsesteenweg mag daar blijven of worden overgenomen of overgelaten. Uitbreiding van de bestaande zaak is echter niet toegelaten omwille van de impact op het verkeer en de omgeving. Zo zou het vooral door de nabijheid van een school aldaar anders te gevaarlijk worden, aldus de bevoegde schepen Nico Bogaerts. Indien de drankencentrale stopt, wordt het een gemengde open ruimte. 

- De ingesloten gesloten op het Scharent mag niet uitbreiden, noch overgelaten of verkocht worden. Na stopzetting wordt het woonprojectgebied.

- De voormalige zagerij in de Voetemstraat wordt omgebouwd tot een RECA-zaak, zoals een B&B of een café, waarbij het volgens schepen De Troyer niet de bedoeling is te concurreren met die andere brasserie aan de Vaart.

- De zaak voor lederverwerking en keukenzaak op de Wakkerzeelsestraat wordt bij stopzetting woongebied. Aan de kant van de Wakkerzeelsestraat is het bouwzone, niet aan de Tweebruggenstraat.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio