De gemeenteraad vergadert

Tremelo - Op donderdagavond 26 oktober komt de Tremelose gemeenteraad weer samen. Wat staat er op de agenda?

Kennisname verslag commissie AF, budget en AB -  Kennisname verslag 27.09.2017 gemeentelijke commissie algemene financiering, budget en algemeen bestuur

AGBT - Renteloze lening Turnzaal Baal - Goedkeuring modaliteiten en voorwaarden leningsovereenkomst

AGBT - Renteloze lening Omnisportveld Parkheide - Goedkeuring modaliteiten en voorwaarden leningsovereenkomst

AGB Tremelo - Benoeming van een nieuw lid in de raad van bestuur

Finilek BAVd.d. 15.12.2017 - Goedkeuring agendapu nten

lverlek A.V. 15.12.2017 - Goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaam se Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finilek in lverlek, statutenwijzigingen en nvaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 15 december 201 7

PBE BAV 15.12.2017 - Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het nmandaat van de volmachtdrager

lnterleuven A.V. 29.11.2017 - Goedkeuring agendapunten.

EcoWerf BAV 22.11.2017 - Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger

Hofheide BAV 19.12.2017 - Buitengewone algemene vergadering 19 december 2017, aanstelling afgevaardigde. Voorgesteld wordt gemeenteraadslid Diane Van Brussel

Politiezone BRT rekening 2016 - Kennisname

Dotatie aan politiezone BRT 2017 - VaststelIing gemeentelijke bijdrage 201 7 politiezone BRT

Toevoeging koestersoort. Bever. - Toevoeging van de bever aan de lijst van koestersoorten in Tremelo in het kader van de provinciale biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'.

Goedkeuring dienstreglement bibliotheek Tremelo

Goedkeuring retributiereglement bibliotheek Tremelo

 Goedkeuring aankoop pastorie en gildenzaal

OCMW - Jaarrekening 2016 - Kennisname OCMW - Jaarrekening 2016

Van PWA naar Wijk-werken - de aanstelling van IGO als organisator van het Wijkwerken

Bijkomend agendapunt - gemeenteraadslid Kris Torfs - Onderwerp: Gentlemen's agreement verkiezingsperiode zonder
affiches, ingediend door Kris Torfs gemeenteraadslid Groen
 

Iedereen kan de gemeenteraadszitting bijwonen vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio