Maar wonen doet de Haachtenaar graag in Haacht

Gemeentemonitor wijst op onvrede over verkeersveiligheid

Gemeentemonitor wijst op onvrede over verkeersveiligheid

Foto: Gemeentemonitor

Haacht - Het merendeel van de Haachtenaren woont graag in zijn of haar gemeente. Maar over de mobiliteit zijn ze niet erg te spreken. Dit en nog meer blijkt uit de 'Gemeentemonitor' zoals die gisteren is gepubliceerd en waarbij meer dan 270.000 inwoners uit 295 Vlaamse gemeentes via een vragenlijst werden gevraagd wat ze van hun gemeente vinden.

90% van de ondervraagde Haachtenaren woont graag in Haacht. Zo blijkt uit de Gemeentemonitor die sinds gisteren via https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers raadpleegbaar is. Nadat in het verleden de grote Vlaamse steden reeds 5 keer onder de loep werden genomen, gebeurde dit nu ook voor het eerst voor 295 Vlaamse gemeenten. In een coproductie tussen Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur (SVR DKB) & het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) wordt voor de Vlaamse gemeenten een antwoord gegeven op de vraag hoe het er is gesteld met de inwoners, bedrijven, woningen, voorzieningen en financiën. Hiervoor werden niet alleen centraal geregistreerde databanken afkomstig van federale of Vlaamse instellingen geraadpleegd, maar werden vorig jaar ook meer dan 270.000 inwoners uit 295 Vlaamse gemeentes via een vragenlijst aangeschreven.   De gegevens zijn sinds gisteren raadpleegbaar. Daarnaast werd ook de resultaten van de Stadsmonitor gepubliceerd, die dus al voor de 6de keer verschijnt en die de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden beschrijft. 

 

Uit de bevraging blijkt dat de ondervraagde Haachtenaren minder tevreden zijn over de mobiliteit. Veilig fietsen, verkeersveiligheid, fiets- en voetpaden scoren allemaal niet goed. Zo vindt slechts 20% dat kinderen zich op een verkeersveilige manier op de weg kunnen begeven en oordeelde 44% dat er onvoldoende fietspaden zijn. 

Geconfronteerd met de cijfers verwijst burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) naar het Haachtse fietspadenplan dat momenteel in uitvoering is. "Jammer genoeg heeft de uitvoering van dit plan door het winterweer wat vertraging opgelopen", aldus de burgemeester. "We zijn ons echter ten zeerste bewust van de problematiek. Vandaar dat we investeringen op het vlak van de fietspaden gedaan hebben. Na voltooiing zou Haacht 15 km extra fietssuggestiestroken, hernieuwde fietspaden en nieuwe fietspaden moeten kennen. Wat dit laatste betreft voorzien wij een volledige nieuwaanleg van vrijliggende fietspaden in de Keerbergsesteenweg en Wijgmaalsesteenweg (tss N21 en Brugstraat). Dit fietspadenplan moet sowieso een vervolg kennen komende legislatuur."

De burgemeester wijst ook op de vele Aquafinwerken die gepland zijn, waardoor ook heel wat straten zullen vernieuwd worden. "Met inbegrip van de aanleg van fietspaden", benadrukt hij.  "Dit is oa het geval in de Mortelstraat en de Vinkstraat. Ook de Rijmenamsesteenweg zal dan langs weerszijden nieuwe fietspaden krijgen."

 

Daarnaast blijken ook heel wat Haachtenaren (45% van de ondervraagden in tegenstelling tot slechts 27% in het Vlaams Gewest) last te hebben van sluipverkeer. 'Haacht is een doorgangsgemeente voor verkeer komende van achterliggende gemeenten die een verkeersstroom richting Brussel genereren", aldus burgemeester Swiggers. "Dit veroorzaakt heel wat sluipverkeer naar of parallel met de N21 en N26. Zeker als het verkeer daar gestremd raakt. Een vlottere mobiliteit op de gewestwegen kan o.a. door de realisatie van de ongelijkgrondse kruising van Haacht-Station en de aanleg van turbo-rotondes op Kampenhout-Sas. Beiden een opdracht voor het Vlaams Gewest. Hoe vlotter het verkeer op de gewestwegen, hoe minder sluikverkeer over de gemeentewegen. Ook structurele verkeersingrepen dringen zich op, doch dient te gebeuren in overleg met naburige gemeenten."

Bijkomend wijst de burgemeester hier ook op de grootschalige werken aan de Werchtersesteenweg die ervoor gezorgd hebben dat vrachtverkeer andere wegen zocht met bijkomende hinder voor omwonenden als gevolg. "Binnenkort is dat probleem achter de rug", aldus Swiggers. "De werken zijn immers in een eindfase gekomen." Ook de vertraging van de ontsluitingsweg rond Tildonk zorgt volgens de burgemeester tenslotte voor veel vrachtverkeer dat door de centra van Tildonk en Wespelaar dendert.

"Als we blijven investeren in de noodzakelijke investeringen in fietspaden en tegelijk het zwaar verkeer kunnen weren uit de dorpskernen dan moet de score in de toekomst verbeteren", besluit hij. "De visie, plannen en beslissingen zijn er, de uitvoering loopt."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio