Tremelo werkt aan een plan om bijen te beschermen

Tremelo werkt aan een plan om bijen te beschermen

Schepen van Milieu, Diane Willems bij de bijen Foto: Diane Willems

Tremelo - De gemeente Tremelo werkt aan de goedkeuring van het charter 'Bijvriendelijke gemeente' om op die manier samen met de lokale stakeholders een concreet lokaal bijenactieplan op te stellen.

De bijensterfte neemt wereldwijd alarmerend toe; ook in Vlaanderen staat de bijensector onder druk door de uitzonderlijke bijensterfte van de afgelopen jaren, waarbij wilde bijen in sommige gebieden nog nauwelijks te vinden zijn. "Er zijn verschillende factoren die aan de basis liggen van deze sterfte", aldus de schepen van Milieu, Diane Willems (CD&V). "Zo is er enerzijds de verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor de bijen, dit omwille van een verminderde biodiversiteit. Daarnaast worden nesten met een schadelijke parasiet besmet. Bijen moeten genoeg nectar en stuifmeel vinden in hun directe leefomgeving en helaas bevatten akkers en weiden tegenwoordig veel te weinig of soms zelf geen bloemen meer. Ook pesticiden zorgen voor massale bijensterfte."

Om aan deze situatie een halt toe te roepen zal er binnenkort samen met lokale imkerverenigingen, lokale landbouwers, milieuverenigingen, de MINA-raad en geïnteresseerde burgers een actieplan worden uitgewerkt. "Dit zal gebeuren onder begeleiding van Interleuven i.s.m. onze milieudienst", verduidelijkt de schepen. "Bedoeling is om in een aantal stappen tot acties te komen die een positieve invloed zullen hebben op de bijenbevolking. Voorbeelden daarvan zijn aangepast ecologisch bermbeheer, opleggen van gebruik van streekeigen groen bij alle gemeentelijke projecten en nieuwe verkavelingen en inzaaien van bloemenweiden op restpercelen, sensibilisering van de landbouwers i.v.m. pesticidegebruik."

Qua timing wordt er gemikt op een goedkeuring van het bijenactieplan in de eerste helft van 2019 om voldoende ruimte te laten voor participatie en overleg.  

Het plan kan in ieder geval al rekenen op de steun van de oppositiepartij Groen, die het voorstel 2,5 jaar geleden op de agenda van de gemeenteraad plaatste. "We zijn blij dat ons schepencollege nu eindelijk heeft beslist om werk te maken van een echt bijenactieplan" reageerde gemeenteraadslid Kris Torfs (Groen). " Mooi... beter laat dan nooit." 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio