De gemeenteraad komt weer samen

Tremelo - Op donderdagavond 31 mei komt de gemeenteraad van Tremelo weer samen. Wat staat er op de agenda?

Dossiernaam: Aanstelling nieuw gemeenteraadslid Onderwerp: Opvolging en installatie van een nieuw gemeenteraadslid naar aanleiding van het ontslag van gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek op26.04.2018

Dossiernaam: Verslag vorige vergadering Onderwerp: Goedkeuring verslag gemeenteraadsvergadering 26 april 2018

Dossiernaam:Adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 53 Gemeentedecreet

Dossiernaam: Politieverordening bewakingswet Rock Werchter 201 I Onderwerp: lnzet vrijwillige bewakers en bewakingsondernemingen van 04.07 .2018 tot en met 09.07.2018

Dossiernaam: Politieverordening parkeerterreinen RW 2018 Onderwerp: lnrichting van gelegenheidsparkeerterreinen C 16 in de Hoevestraat van 04.07.2018 tot en met 09.07.2018

Dossiernaam: Hernieuwing overeenkomst GAS-bemiddeling. Onderwerp: Goedkeuring van de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven inzake ter beschikkingstelling van een bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties.

Dossiernaam: Charter'Bijenvriendelijke Gemeente'. Onderwerp: Ondertekenen van de charter'Bijenvriendelijke Gemeente'en opmaak van het bijhorende bijenactieplan.

Dossiernaam: Belastingreglementleegstand Onderwerp: Gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen Afdelinq Financiële zaken

Kennisname verslag commissie AF, budget en AB Onderwerp: Kennisname verslag gemeentelijke commissie algemene financiering, budget en algemeen bestuur

Dossiernaam: lverlek - alg. verg. 15 juni 2018 Onderwerp: Goedkeuring van agendapunten, verzoek tot verschuiven einddatum van lverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037, statutenwijzigingen, en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 15 juni 2018

Dossiernaam: PBE - jaarvergadering 15 juni2018 Onderwerp: Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het mandaat van de volmachtdrager.

Dossiernaam: EcoWerf - BAV 20 juni 2018 Onderwerp: Goedkeuring agendapunten en bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Dossiernaam: IGO DIV - alg. en statutaire verg.2 juni 2018 Onderwerp: Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het mandaat van de volmachtdrager.

PDossiernaam: Zefier cvba - bijz. alg. verg. 28 juni 2018 Onderwerp: Goedkeuring van de agendapunten, aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger en bepaling van het mandaat van de volmachtdrager. Voorgesteld worden respectievelijk Diane Willems en Paul Dams.

Dossiernaam:JH Den Borduur JR201T Onderwerp: Goedkeuring afrekening 201T JH Den Borduur

Dossiernaam:JH Den Borduur Begr. 2018 Onderwerp: Goedkeuring begroting 20'lB JH Den Borduur

Dossiernaam: Buurtinformatienetwerken Onderwerp: Oprichting buurtinformatienetwerken en invoering samenscholingsverbod

Dossiernaam: Bijkomend punt - GR.-lid Alain Verschaeren Onderwerp: Terugbetaling aidstest voor katten aan poezelo, ingediend door Alain Verschaeren gemeenteraadslid Vlaams Belang 

Iedereen mag de gemeenteraadszitting bijwonen vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio