De OCMW raad vergadert

Tremelo - Op dinsdagavond 26 juni komt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn weer samen. Wat staat er op de agenda?

Dagorde openbare zitting

1. Verslag open vergadering van 29 mei 2018 – goedkeuring;

2. Algemeen beleid – jaarrekening 2017 – vaststelling;

3. Algemeen beleid – GDPR – aanstelling InterLeuven als DPO;

4. Financiën – overheidsopdracht software – mandaat gemeente;

5. Personeel – aanpassing arbeidsreglement – goedkeuring;

6. Personeel – samenwerking met externe preventiedienst – opzeg;

7. Patrimonium – SVK SPIT – jaarverslag en jaarrekening 2017 – kennisname;

8. Patrimonium – Parkheide – uitvoering noodzakelijke werken – goedkeuring;

9. Thuisdiensten – dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) – openstellen vacature poetsdienst (dienstencheques) – goedkeuring;

Dagorde gesloten zitting

10. Verslag gesloten vergadering van 29 mei 2018 – goedkeuring;

11. Notulen van het BCSD van 22 mei 2018 en 5 juni 2018 en de notulen van het BCAZ van 15 mei 2018;

12. Thuisdiensten – gezinszorg – aanstelling verzorgende (TV);

13. Patrimonium – Grote Heidestraat – conformiteitsonderzoek – beëindiging huurovereenkomst – goedkeuring;

14. Financiën – dwangbevelen en oninbaarstellingen op voorstel van financieel beheerder en na advies BCSD – uitvoerbaarverklaring

 

Iedereen kan het openbaar gedeelte van de zitting komen volgen dinsdag 26 juni 2018 om 19.45u in de raadzaal van het OCMW, Baalsebaan 289 te 3128 Tremelo.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio