In het jaar 1818 legde de Tildonkse pastoor Johannes Lambertz, met de omvorming van de stallen van de pastorie tot een klaslokaal, de basis voor de oprichting van de Ursulinen van Tildonk. Op zijn initiatief werden hierop vanuit Tildonk niet alleen 40 Ursulinenkloosters gesticht, maar slaagde hij er in ook Tildonk om gratis volksonderwijs te combineren met betaald kostschoolonderwijs. Terwijl dit laatste van bij de start tal van kinderen uit het buitenland trok, zorgde het klooster voor grote terwerkstelling in de regio, waarbij er ook veel meisjes in het klooster zelf intraden.

200 jaar later werd hier dit weekend op gepaste wijze op teruggekeken. Op zaterdag 23 juni waren het niemand minder dan de 'Tildonk Old Girls' die de aftrap van het grootste feestweekend gaven. Een 70-tal oud-kostschoolgangers, grotendeels van Britse afkomst, maar ook enkelen uit de USA, houden dit weekend immers, dankzij Tildonkenaar Jan Gordts, een reünie in Tildonk, 41 jaar nadat de schoolpoorten van de Internationale afdeling werden gesloten. Ter herinnering aan hun oude kostschool plantten zij die dag een plataan in de binnentuin tussen de lagere school en Engelenburcht. "Zij wilden graag iets nalaten en vonden dit een geschikte manier, te meer omdat de boom in de omgeving wordt geplant van een zeer oude plataan die wellicht stamt uit de beginperiode van het klooster", verduidelijkt initiatiefnemer Jan Gordts. "Symbolischer kan niet bij het 200-jarig bestaan van de Ursulinen van Tildonk."

Op zaterdag opende ook een unieke overzichtstentoonstelling van die 200 jaar, van de hand van diezelfde Jan Gordts, haar tweedaagse deuren. 

Zondag zorgde Erfgoed Tildonk voor een historische stoet, waarbij niet alleen de Old Girls, maar ook de Tildonkse reuzen, de Tildonkse fanfare Toeterdonk, leerlingen van de lagere school in oude klederdracht en tal van verenigingen hun opwachting maakten. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio