De gemeenteraad vergadert

Tremelo - Op donderdag 28 juni komt de gemeenteraad weer samen. Wat staat er op de agenda?

Verslag vorige vergadering Onderwerp: Goedkeuring verslag gemeenteraadsvergadering 31 mei 2018

Adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 53 Gemeentedecreet

AGB Tremelo nieuw lid Onderwerp: Benoeming van een nieuw lid in de raad van bestuur

AGBT - jaarrekening 2017; MJP 2014-2020; budget 2018; Budgetwijziging 2018/01; Renteloze lening zonnepanelen 

Erfpachtovereenkomst gemeente - AGBT vernieuwbouwproject turnzaal en school gebouw Baal

Verkaveling OV 20182. Grondafstand.  Verkavelingsaanvraag van Landmeter Geens Fr. Schrieksebaan 284,3140 Keerbergen voor het terrein gelegen Barbarastraat 77,3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nr. 336 E.

Verkaveling OV 20183. Grondafstand. Verkavelingsaanvraag van Benny Feyaerts, Pastoriestraat 3128 Baal voor het terrein gelegen, Camille Huysmansstraat 3128 Baal en gekadastreerd afd. 2 sectie A nrs. 274W,274Y,274 X.

Verkaveling OV 20184. Grondafstand. Verkavelingsaanvraag van Benny Feyaerts, Pastori

Retributiereglement fietseling. Retributiereglement op de drankverkoop en het inschrijvingsgeld van de deelnemers.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad:  Aanpassing artikel 2

Iedereen kan de gemeenteraadszitting bijwonen en dit vanaf 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio