De gemeenteraad vergadert

Tremelo - Op donderdag 28 juni komt de gemeenteraad weer samen. Wat staat er op de agenda?

Verslag vorige vergadering Onderwerp: Goedkeuring verslag gemeenteraadsvergadering 31 mei 2018

Adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel 200 53 Gemeentedecreet

AGB Tremelo nieuw lid Onderwerp: Benoeming van een nieuw lid in de raad van bestuur

AGBT - jaarrekening 2017; MJP 2014-2020; budget 2018; Budgetwijziging 2018/01; Renteloze lening zonnepanelen 

Erfpachtovereenkomst gemeente - AGBT vernieuwbouwproject turnzaal en school gebouw Baal

Verkaveling OV 20182. Grondafstand.  Verkavelingsaanvraag van Landmeter Geens Fr. Schrieksebaan 284,3140 Keerbergen voor het terrein gelegen Barbarastraat 77,3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nr. 336 E.

Verkaveling OV 20183. Grondafstand. Verkavelingsaanvraag van Benny Feyaerts, Pastoriestraat 3128 Baal voor het terrein gelegen, Camille Huysmansstraat 3128 Baal en gekadastreerd afd. 2 sectie A nrs. 274W,274Y,274 X.

Verkaveling OV 20184. Grondafstand. Verkavelingsaanvraag van Benny Feyaerts, Pastori

Retributiereglement fietseling. Retributiereglement op de drankverkoop en het inschrijvingsgeld van de deelnemers.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad:  Aanpassing artikel 2

Iedereen kan de gemeenteraadszitting bijwonen en dit vanaf 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio