De gemeenteraad komt weer samen

Tremelo - Op donderdagavond 2 augustus komt de gemeenteraad van Tremelo weer samen. Wat staat er op de agenda?

- Goedkeuring verslag gemeenteraadsvergadering 28 juni 2018

- Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

- Gemeenteraadsbeslissing van de omgevingsvergunning tot verkavelen op het perceel gelegen 3120 Tremelo, gekadastreerd (afd. 1) sectie .C nrs. 248A2, 2588, 248Z, 229A2, 251, 242, 241E, 24Bl\4, 252, 238W 6, 243, 255D, 250, 248 N, 247 H, 23887

- Gedeeltelijke afschaffing en verlegging van voetweg 71

- Goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling van Hondenzone Parkheide

- Aanpassing naar één arbeidsreglement voor gemeente & OCMW

Iedereen mag de gemeenteraadszitting bijwonen en dit vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio