Weer commotie rond Kalvenne

Tremelo - Afgelopen donderdag stond de Kalvenne weer op de agenda van de Tremelose gemeenteraad; En zoals dat ook de afgelopen jaren geregeld het geval was, zorgde dit stukje groen in het centrum van Tremelo, waar een projectontwikkelaar binnenkort een woonproject wil realiseren, weer voor de nodige commotie.

Al vele jaren vormt de Kalvenne, een gebied van 24 ha dat als woonuitbreidingsgebied staat ingekleurd, een grote bron van discussie. Begin 2017 leek een einde te komen aan de procedurele lijdensweg, tot bleek dat het openbaar onderzoek omwille van administratief-technische redenen diende te worden hernomen.

Ook dit jaar moest in het omstreden dossier geregeld een stap terug worden gezet. Zo besliste projectontwikkelaar nv Kalvenne nog zijn aanvraag voor de verkaveling van 16 percelen in te trekken, als reactie op de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek naar boven waren gekomen.

Vorig week kwam de zogenoemde omgevingsvergunning dan op de agenda van de Tremelose gemeenteraad, die hiervoor op korte termijn, in het midden van de vakantie was bijeengeroepen. Tot groot protest van oppositiepartijen Groen, N-VA en Sp.a, die hierin een politiek manoeuvre zagen om het dossier er vlug nog door te krijgen, nu een deel van de oppositieraadsleden met vakantie waren en er weinig tijd voor overleg werd voorzien. "Klopt niet", reageert gemeenteraadsvoorzitter Marc Verlinden (Open VLD). "Aangezien de  beslissing in dit dossier voor 22 augustus moest worden genomen, waren we verplicht een uitzonderlijke zitting te organiseren." 

Groot protest was er bij oppositiepartij N-VA ook tegen de beslissing dat de projectontwikkelaar geen natuurcompensatie, ten belope van 300.000 euro, moet betalen mbt de meer dan 1 ha grote zone bestemd voor publiek gebruik, omdat deze kavel kosteloos en ingericht reeds wordt overgedragen aan de gemeente Tremelo, aldus de motivering. "De ontwikkelaar legt toch ook de wegen aan", reageerde de bevoegde schepen, Bertrand Eraly (CD&V), tot ontevredenheid van De Ryck.  "In de plannen van de Kalvenne, goedgekeurd door de gemeenteraad, staat duidelijk dat voor elke bouwzone natuurcompensatie moet worden betaald', aldus oppositieraadslid Nick De Rijck (N-VA). "De regels waren op voorhand gekend door de projectontwikkelaar en kunnen niet speciaal voor hem gewijzigd worden. De meerderheid geeft hen hier een groot cadeau." Het ontbreken van een nota omtrent die natuurcompensatie vormde daarnaast een van de bezwaren die tegen het plan waren ingediend en die de projectontwikkelaar ertoe hadden genoopt de aanvraag oorspronkelijk terug te trekken. 

Daarnaast was er ook de nodige discussie over trage wegen die door de verkaveling lopen. Terwijl het volgens de bevoegde schepen Bertrand Eraly (CD&V) volstrekt wettelijk is om een trage weg via een doorgang door een gebouw te laten lopen, zal dit volgens De Ryck voor de nodige problemen zorgen.

Verder kloeg De Ryck ook de extra ontsluitingsweg uit de nieuwe verkaveling aan. "Terwijl er in het goedgekeurde plan van de Kalvenne enkel trage wegen waren voorzien die aansloten op het handelscentrum, wordt er nu plots een echte weg voor gemotoriseerd verkeerd voorzien", stelde hij. "Deze komt uit op het kruispunt van de Schrieksebaan en de Grote Bollostraat, naast De Loft. Ook dat is niet zomaar mogelijk." 

Groen oppositieraadslid Kris Torfs vreesde dan weer voor een verkeerschaos nu het plan 400 parkeerplaatsen voorziet. "Als er zoveel parkeerplaatsen voor auto's worden voorzien is het duideljik dat fietsers en voetgangers ondergeschikt zijn in Tremelo", reageerde hij. "Lange files zullen in ons centrum dan ook niet lang uitblijven." 

Samen met de procedure die eigenaars van gronden op de Kalvenne tegen het plan hebben aangespannen omdat zij onrechtvaardig zouden behandeld zijn, belooft dit dossier nog de nodige stof voor discussie met zich mee te brengen. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio