Politieke discussie over het Jaagpad langs de Vaart

Politieke discussie over het Jaagpad langs de Vaart

De Groene afdelingen verenigen zich rond het jaagpad Foto: Hilde Van Wichelen

Haacht - De lokale Groen-afdelingen van Haacht, Leuven en Herent hebben zich verenigd in hun vraag naar een alternatieve oplossing voor het omgeleide fietspad aan het jaagpad langs de Vaart.

Groen vraagt alternatief voor fietsomleiding aan de Vaart

Fietsen langs het jaagpad is dikwijls de snelste, aangenaamste en veiligste route voor pendelaars, scholieren en recreatief verkeer. Wanneer het jaagpad onderbroken is door de activiteiten van een bedrijf aan het water, pleiten Groen Leuven, Haacht en Herent voor een oplossing waarbij zowel de fietsers als de bedrijven tevreden zijn. Dat kan door een fietstunnel, een herinrichting van de kade-infrastructuur of slagbomen.

Hilde Van Wichelen, Groen gemeenteraadslid Leuven: “Jaagpaden zijn goede verbindingen voor fietsers. Ze zijn autovrij en zijn breed genoeg om elkaar vlot en snel te kruisen. Er zijn nauwelijks kruispunten, de routes zijn rechtlijnig en je fietst in een groene omgeving. Maar een jaagpad is niet altijd een officieel fietspad, maar een dienstweg, fietsen is toegestaan maar niet altijd afdwingbaar. Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. In de buurt van een bedrijf kunnen fiets- en vrachtwagenverkeer er met elkaar in conflict komen. Om problemen te voorkomen, krijgen deze bedrijven dan de toestemming van Waterwegen en Zeekanaal (de eigenaar van het jaagpad) om het jaagpad af te sluiten. Zo sloot nv Celis enkele jaren geleden het jaagpad af in Hambos-Haacht, tot onbegrip van de vele fietsers die nu een hele omweg moeten maken langs onveilige wegen”

Wouter Florizoone (Groen Leuven) ”Het kan anders. Om een omweg te vermijden, bouwde de gemeente Rumst een fietstunnel onder de kade, zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten. In Rumst aan de noordoever van de Rupel, is het jaagpad ook een fietssnelweg, de F17. Het is een populaire verbinding voor fietsers. Daarnaast steken heftrucks vanuit een laad-en lospanton op de Rupel het jaagpad over om zo de bedrijfssite van baksteenfabrikant Wienerberger te bereiken. De gemeente Rumst heeft in samenwerking met de gemeente Boom, Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Natuur en Bos én het bedrijf Wienerberger oplossingen uitgewerkt om fietsers een veilige doortocht te garanderen. Het jaagpad buigt nu licht af en loopt via een korte tunnel onder de kade door. Op die manier zijn laad- en losverkeer en fietsverkeer van elkaar gescheiden. Fietsers moeten dus niet omrijden of stoppen.”

Dieter Van Besien, Groene schepen in Haacht : “Bij Celis in Hambos is de laadkade lang (120m) en is  ondertunneling daardoor geen optie omwille van de kostprijs. Daar zijn slagbomen een oplossing; gesloten tijdens de werkuren, erna geopend voor fietsverkeer. Bij IOK in Mol doen ze dat op dezelfde manier met poorten. Op die manier hoeven fietsers geen lange omleiding te maken via de straten rondom de bedrijfssite.”

Jos Vandikkelen (Groen Herent): "We willen deze of varianten van deze oplossing ook graag zien langs de Vaart (F8). Vele fietsers zijn misnoegd omdat ze, zonder dat er inspraak is geweest, moeten rondrijden aan Cargill. Natuurlijk is het goed dat dit bedrijf een deel van haar transport via het kanaal organiseert. Maar hoe vaak is de laad- en loskade in gebruik? Nu fietsers het jaagpad alsmaar meer gebruiken zijn we sterke voorstanders van een alternatief voor de omweg."

Haachtse burgemeester reageert verbaasd

De Haachtse burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) reageert verbaasd op de Groene vraag. "Groen Haacht was zelf voorstander van een omleiding voor fietsers rond Celis en vanuit hun bevoegdheden (milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening) zijn ze daar mee bezig", reageerde hij. "Het is vreemd dat ze nu een alternatief vragen." Hij wijst er ook dat er een overeenkomst bestaat tussen de Vlaamse Waterweg, de gemeente en Celis voor een fietsomleiding, waarbij Celis tussenkomt in de kosten. "Dit is er juist om de recreatieve rol van het jaagpad maximaal te vrijwaren", aldus Swiggers.  "Anders hield het gewoon op.", waarbij hij er nog aan toevoegt dat de fietsomleiding helemaal niet zo lang is, en dus geen probleem voor een fietser mag vormen. 

Daarnaast twijfelt hij ook sterk aan de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing met slagbomen.  "Als slagbomen gesloten zijn, hoe kunnen de vrachtwagens dan nog naar de site?", vraagt hij zich af. "Ik denk dat dat praktisch niet zo eenvoudig als men voorstelt. De combinatie van fietsers en vrachtwagens op hetzelfde jaagpad lijkt me niet verkeersveilig te zijn. Als je slagbomen wil plaatsen moet je een fietspad hebben dat afgescheiden is van het jaagpad, dat gebruikt wordt door het vrachtverkeer. Dat fietspad kan je dan fysiek afsluiten. Momenteel ligt er alleen een jaagpad. Je moet dan ook de kosten/baten van en een fietsomleiding en een alternatief overwegen."

De burgemeester wijst tenslotte naar de oorspronkelijke inkleuring van de site Hambos als industrieterrein, als begin van alle problemen. "Bij de goedkeuring van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) kreeg de Vlaamse Waterweg de bevoegdheid om allen bedrijventerreinen, gelegen langs ene bevaarbare waterloop, te ontwikkelen. Sinds het gewestplan in 1977 is de site Hambos ingekleurd als industrieterrein. De gemeente heeft in 2016 een RUP goedgekeurd om milieubelastende activiteiten te verbieden. Zo niet, had anders quasi alles gekund. Door het RSV zijn de huidige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Bij de goedkeuring van het RSV kreeg de economie voorrang op het recreatieve. Daar is het al misgelopen. Men had toen beter een herlocatie van onontwikkelde bedrijventerreinen gedaan naar locaties die beter ontsluitbaar waren. Dat had zowel voor fietsers, vrachtverkeer, bewoners en ondernemers heel wat problemen voorkomen.", besluit hij. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio