Onderzoek naar de microbiële afbraak van pesticiden op kerkhof van Wespelaar

Haacht - In het kader van een doctoraatsonderzoek rond de afbraak van herbiciden door bodembacteriën worden er van augustus tot oktober op het kerkhof van Wespelaar bodemstalen genomen.

Om publieke plaatsen onkruidvrij te houden, werden in het verleden vaak herbiciden gebruikt. Het jarenlang toepassen van herbiciden kan leiden tot de ontwikkeling van microbiële populaties die deze stoffen afbreken en zelfs als voedingstof gebruiken.

In het kader van een doctoraat aan de KU Leuven onder leiding van Prof. Dirk Springael, wordt op verschillende kerkhoven, waaronder het kerkhof van Wespelaar, onderzoek uitgevoerd naar de afbraak van herbiciden door de plaatselijke bodembacteriën. Bij recente grondwateranalyses stroomafwaarts van het kerkhof, werden in zeer lage concentraties afbraakproducten van in het verleden toegepaste herbiciden zoals dichlobenil gevonden. Om de aanwezigheid van pesticide-afbrekende bacteriën na te gaan, zullen daarom op het kerkhof van Wespelaar bodemstalen genomen worden voor verdere analyse.

Voor vragen en info kan men steeds contact opnemen met Lana Geukens, de doctoraatsonderzoekster van het project: lana.geukens@kuleuven.be

Bron: www.haacht.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio