De OCMW-raad vergadert

Tremelo - Op dinsdagavond 28 augustus komt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn weer samen. Wat staat er op de agenda?


De agenda ziet eruit als volgt:
DAGORDE OPEN ZITTING:
1. Verslag open vergadering van 26 juni 2018 – goedkeuring;
2. Algemeen beleid – renovatieproject Grote Bollostraat – vervanging ramen – offertes – goedkeuring;
3. ICT – integratie gemeente/OCMW (Samen-sporen) – migratie domein ocmw.tremelo.be naar domein tremelo.be – goedkeuring;
4. ICT – integratie gemeente/OCMW (Samen-sporen) – migratie linuxapplicatieserver naar server gemeente – goedkeuring;
5. Onthaalouders – gunning opdracht software – goedkeuring;
6. Personeelsbeleid – VIA 4 middelen – verhoging maaltijdcheques en verlaging ecocheques – verhoging tweede pensioenpijler –
goedkeuring;
7. Personeelsbeleid – openstelling vacature maatschappelijk assistent – goedkeuring;
8. Personeelsbeleid – werknemers in het kader van artikel 60 – aanpassing wetgeving – goedkeuring;
9. Sociale dienst – Lokaal Opvanginitiatief – inkrimping – goedkeuring;

DAGORDE GESLOTEN ZITTING:
10. Verslag gesloten vergadering van 26 juni 2018 – goedkeuring;
11. Notulen van het BCSD van 19 juni 2018, 3 juli 2018, 17 juli 2018 en
7 augustus 2018 en de notulen van het BCAZ van 12 juni 2018;
12. Personeelsbeleid – extra aanwerving poetsdienst – goedkeuring;
13. Patrimonium – opzegging hoofdhuurovereenkomst Pastoriestraat –goedkeuring;
14. Juridische zaken – verzoekschrift tot uithuiszetting R.M. – bekrachtiging;
15. Financiën – dwangbevelen en oninbaarstellingen op voorstel van financieel directeur en na advies BCSD – uitvoerbaarverklaring
16. Financiën – wedden ( te betalen en te vorderen bedragen) – goedkeuring.

Iedereen wordt op 28 augustus 2018 om 19.45 uur uitgenodigd om de zitting in de raadzaal van het OCMW, Baalsebaan 289 te 3128 Tremelo bij te wonen. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio