Adviesraad brengt politieke partijen samen rond sociale thema's

Adviesraad brengt politieke partijen samen rond sociale thema's

Foto: Conny Justé

Tremelo - In aanloop naar de nakende gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Tremelose adviesraad voor personen met een beperking gisteren een sociaal verkiezingsdebat. Hierbij had elke partij niet alleen twee personen afgevaardigd om hun standpunt rond zorg voor personen met een beperking toe te lichten. De partijen waren ook zeer goed vertegenwoordigd in het aanwezige publiek, dat grotendeels uit de achterban van elke partij bestond. Wereldschokkende standpunten werden er niet verkondigd, maar enkele interessante meningen wil ik u niet onthouden.

De Tremelose adviesraad voor personen met een beperking organiseert geregeld informatiemomenten rond thema's die haar aanbelangen. Een verkiezingsdebat rond sociale thema's hadden ze echter nog niet georganiseerd, en zoveel volk hadden ze ook nog nooit mogen ontvangen. Zoals voorzitter Lieven Callewaert, tevens directeur van Huize De Veuster, zich bij het begin van de avond liet ontvallen. Het opzet van de avond was eenvoudig: de adviesraad had aan alle partijen op voorhand enkele vragen toegestuurd, waarop deze via hun vertegenwoordigers hun standpunt konden verduidelijken.

Een eerste vraag betrof de adviesraad zelf, nl wat de partijen er eigenlijk van vonden. Het sprak voor zich dat alle partijen zich positief over het bestaan van de raad uitspraken en ze, zij het niet altijd op dezelfde manier, allen wilden bijdragen tot een goede werking ervan. Los van alle algemeenheden, die er voldoende waren, stelde Groen een grotere samenwerking met die andere raad, de Gezondheidsraad, voor; opperde Open VLD dat er meer overleg het college nodig zou om goed bestuur en vooral een goede besteding van geld, mogelijk te maken; en wil Vlaams Belang politici uit die raad weren.

Bij de vraag of het OCMW financieel moet bijspringen indien mensen met een beperking onvoldoende middelen hebben om zorgaanbieders te betalen, antwoordde het merendeel van de partijen hier positief op. Nuances hoorden we oa bij N-VA  die meer de nadruk op hulp bij het zoeken naar een job legde; bij SP.A die hier nog een stap verder ging en stelde dat het OCMW als werkgever een voortrekkersrol moet spelen; bij Open VLD die actief wil onderzoeken of iedereen wel krijgt waarop men recht heeft. CD&V, vertegenwoordigd oa door huidig OCMW-voorzitter Jan Van Herck, voorspelde dan weer drama's wanneer mensen met het huidig persoonsgebonden budget niet meer zullen toekomen om residentiële zorg te blijven betalen en riep tot een bovenlokale oplossing op.

Het aanbod op het vlak van G-sport werd dan weer door het merendeel van de partijen als belangrijk zorgtekort voor personen met een beperking. Een tekort dat vooral door Open VLD werd aangegrepen in hun eis naar een eigen sporthal, waardoor dit tekort volgens hen zal kunnen worden verholpen. Daarnaast werden oa ook de aanpassing van de website voor slechtzienden (N-VA), het voorzien van initiatieven voor personen met een beperking die slechts gedeeltelijk in Tremelo wonen (SP.A), een informatieloket (Vlaams Belang) en inclusieve buitenschoolse kinderopvang (CD&V) als ideeën naar voor gebracht.

Aangezien het OCMW en de gemeente vanaf 2019 grotendeels zullen fusioneren, werden ook de problemen die hiermee verbonden zullen zijn besproken. Opvallend hierbij was de vraag van Groen om de sociale thema's steeds eerst op de gemeenschappelijke raadszittingen te behandelen, terwijl CD&V er voorstander van was om meer punten op het college af te handelen om op die manier de lengte en zwaarte van de raadszitting te beperken. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio