Dienst Gezinszorg zet zich weer op de Tremelose zorgkaart

Tremelo - Nadat eind vorig jaar door het OCMW was beslist om de dienst Gezinszorg dan toch niet over te hevelen naar een externe partnerorganisatie, wist deze dienst zich de afgelopen maanden weer duidelijk op de Tremelose dienstenkaart te plaatsen.

Vanop Vlaams niveau woedt al enige tijd de discussie of kleinere entiteiten gezinszorg wel zelfstandig kunnen blijven opereren;  van hogerhand worden sinds enkele jaren maatregelen opgelegd die schaalvergroting in de hand willen werken.
Tegen deze achtergrond groeide in Tremelo al enkele jaren het plan om de dienst Gezinszorg over te hevelen naar een externe partnerorganisatie die al actief is op het terrein en werd daaromtrent binnen het Tremelose OCMW grondig voorbereidend werk verricht.
Het mocht dan ook niet verbazen dat deze plannen voor de nodige commotie zorgden binnen de dienst Gezinszorg, waar velen dan ook voor hun job vreesden. En dat van bijkomende noodzakelijke aanwervingen, om het werk gedaan te krijgen, uitbleven gezien de onzekerheid over het voortbestaan van de dienst. Tot eind vorig jaar dan toch werd beslist om de gezinszorg niet uit te besteden. Waarna opnieuw hard moest worden gewerkt aan de heropbouw van de dienst, die enigszins in een negatieve spiraal was terecht gekomen. 

Afgelopen week kon OCMW-voorzitter Jan Van Herck (CD&V) melden dat hen dat gelukt is. "Op 9 maanden tijd hebben we de dienst Gezinszorg weer helemaal op de kaart gezet", vertelde hij. "Zo hebben we, mede dankzij de inzet van onze personeelsleden die zich bereid verklaarden meer te werken, samen met de aanwerving van nieuwe personeelsleden, niet alleen ons personeelsbestand kunnen uitbreiden tot 10 voltijdse equivalenten, maar zagen we ook - dankzij een promotie-actie van de dienst - een stijging van het aantal gezinnen dat op onze dienst een beroep doet. We gingen van 9000 zorguren in 2017 naar bijna 15.000 uren. Een mooie prestatie van iedereen." 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio