Noodknop voor veiligheid van onthaalpersoneel

Haacht - Om de veiligheid van het personeel te vergroten, zal binnenkort een noodknop worden geïnstalleerd aan de onthaalbalie van het Haachtse gemeentehuis.

De moord op een loketbediende een Diest enkele jaren geleden, riep bij tal van diensten vragen op over de toereikendheid van de bestaande veiligheidsmaatregelen. Ook in Haacht waar in september 2017, op vraag van Onafhankelijk gemeenteraadslid Alex Heyligen, unaniem de princiepsbeslissing werd aanvaard om de veiligheidsmogelijkheden te analyseren.

Na veelvuldig vragen naar stand van zaken op de vergaderingen van de gemeenteraad van januari en april dit jaar, stelde Heyligen vast dat er nog geen concrete maatregelen waren genomen, alhoewel er een duidelijke aanbeveling in het besluit van het syndicaal overleg was geformuleerd.

Schepen Tom Van der Auwera (Open VLD) gaf toe dat de risicoanalyse en de besprekingen langer hadden geduurd dan verwacht, maar beloofde dat er binnen de twee weken een noodknop zou worden getest aan de onthaalbalie. "Voor ons was het balangrijk om een beeld te krijgen van de mogelijke risico’s van onze loketmedewerkers", aldus de schepen. "Daarom lieten we door Interleuven een risico-analyse maken van verschillende loketfuncties. Hieruit bleek dat er enkel aan het centraal onthaal van de gemeente soms een onveiligheidsgevoel heerst aangezien men daar soms alleen zit als de loketten dicht zijn. Voor hen zal dus een meldingsknop getest worden. Verder wordt het agressiebeleid, dat momenteel al wordt toegepast op het OCMW, ook overgenomen bij de gemeente. 
Een geval als Diest zullen we jammer genoeg niet kunnen vermijden. Iemand met een vuurwapen of een mes kan veel sneller toeslaan dan het indrukken van een bepaalde meldingsknop of alarm. 

Onafhankelijk raadslid Alex Heyligen is tevreden met de genomen maatregel.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio