Veel wegenwerken op komst

Haacht - De komende jaren zal Aquafin op verschillende plaatsen in Haacht gescheiden riolering aanleggen. Tegelijk zal de gemeente de bovengrondse infrastructuur verkeersveiliger maken.

Begin september zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken in de zone Hambos-Wakkerzeel, de effectieve start van de rioleringswerken is voorzien in maart 2019.

In overleg met de Vrije Basisschool Wakkerzeel komen er infrastructurele maatregelen om de schoolomgeving in de Kelfsstraat verkeersveiliger te maken. Er wordt gestreefd om de hinder zoveel mogelijk te beperken; zo zal ontsluiting altijd mogelijk zijn door een logische opeenvolging van fases.

De rioleringswerken in Scharent-Hanewijk starten in het voorjaar van 2019.

In het najaar van 2019 beginnen de werken in de Mortelstraat (Tildonk). Daar komen zowel fietspaden als snelheidsremmende voorzieningen.

Vanaf 2020 staat de heraanleg van de Rijmenamsesteenweg gepland. Aan beide kanten van de baan komt er een vrijliggend fietspad. De schoolomgevingen en de kruispunten met de Zoellaan, Sint-Adriaanstraat en Hooiberg zullen verkeersveiliger worden gemaakt.

De werken aan de Vinkstraat kunnen pas starten na de werken in Hambos-Wakkerzeel. Er worden zowel aan- als vrijliggende fietspaden aangelegd.

Vóór de start van de werken wordt er telkens een infovergadering voor de buurtbewoners georganiseerd over de planning van de werken, bereikbaarheid, en andere praktische zaken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio