De OCMW-raad vergadert

Tremelo - Op dinsdag 23 oktober vergadert de OCMW-raad. Wat staat er op de agenda?

1. Verslag open vergadering van 25 september 2018 – goedkeuring;

2. ICT stuurgroep – samenstelling – goedkeuring;

3. Patrimonium – Pastoriestraat 18 – opzegging hoofdhuurovereenkomst – goedkeuring;

4. Patrimonium – Parkheide – opmaak natuurbeheersplan – verkenningsnota – goedkeuring;

5. Patrimonium – Kalvennestraat 18 – opzegging onderhuurovereenkkomst – bekrachtiging;

6. Patrimonium – Kalvennestraat 18 – opzegging hoofdhuurovereenkomst – goedkeuring;

Men mag deze openbare zitting bijwonen vanaf 19.45 uur in de raadzaal van het OCMW, Baalsebaan 289.

 

 

DAGORDE GESLOTEN ZITTING:

7. Verslag gesloten vergadering van 25 september 2018 – goedkeuring;

8. Notulen van het BCSD van 20 september 2018 en 2 oktober 2018;

9. Personeel – sociale dienst – verlenging contract van bepaalde duur (JVB) tot juli 2019 – goedkeuring;

10. Personeel – onthaalouders – vermindering uren (KVE) per 01.11.2018 naar 27u per week – goedkeuring;

11. Personeel – einde arbeidsovereenkomst in onderling akkoord (IAHA) – goedkeurin

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio