De gemeenteraad komt bijeen

Tremelo - Op donderdagavond 25 oktober komt de gemeenteraad van Tremelo, voor het eerst na de verkiezingen, weer samen. Wat staat er op de agenda?

Verslag vorige vergadering: Goedkeuring verslag vergadering 27 september 2018

Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

Verkaveling 201820. Grondafstand. Gemeenteraadsbeslissing omgevingsvergunning verkavelingsaanvraag van Landmetingen Goeron BVBA, Pater Damiaanstraat 7,3120 Tremelo voor het terrein gelegen, Vinkendreef 10,3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie nr. 208 Y, 208 2,208 402.

Voetweg nr 71:Gedeeltelijke afschaffing en verlegging van voetweg nr 71 

Wijziging Meerjarenplanning 2018-2021 (BW 1-2018) 

Budgetwijziging 1/2018 - goedkeuring

Budget 2019 - Goedkeuring 

EcoWerf Bijzondere Algemene vergadering 21.11.2018. Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger

PBE BAV 23.11.2018. Goedkeuring van de agendapunten en bepaling van het mandaat van de volmachtdrager

Hofheide BAV 11 december 2018. Goedkeuring agendapunten, aanstelling afgevaardigde en vaststelling van haar mandaat. Voorgesteld wordt Diane Van Brussel.

lverlek - AV in buitengewone zitting 14.122018. Goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 14 december 2018

 

Iedereen kan de zitting bijwonen vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio