De gemeenteraad van Haacht komt weer samen

Haacht - Op maandagavond 22 oktober komt de gemeenteraad van Haacht weer samen. Wat staat er op de agenda?

Mobiliteit - Opstellen vanuit de gemeenteraad van een open brief aan de minister van mobiliteit ivm de verkeerssituatie op de N21 - Goedkeuring

Financiën Meerjarenplan AGB  - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (AMJP1/2018) - Goedkeuring Voorstel tot goedkeuring van de door de raad van bestuur agb vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2018.

Meerjarenplan AGB - Financiën - Budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring Voorstel tot goedkeuring van de door de raad van bestuur AGB vastgestelde budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2018.

Financiën - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2018 - Aanpassing van het bedrag - Goedkeuring Aanpassing (vermindering) van het bedrag in de leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2018.

Sportcomplex Den Dijk - Gebruikerstarieven 2018 - Wijziging van de factor voor de berekening van de prijssubsidies voor de maanden november en december 2018 - Goedkeuring Voor de maanden november en december 2018 dienen de bestaande prijssubsidies geactualiseerd te worden. Algemene zaken Communicatie

Klachten en meldingen - Klachtenrapport 2017 - Akteneming In 2017 ontving de gemeente één klacht. Overheidsopdrachten Gemeenteraad - 22 oktober 2018

Patrimonium - Verduidelijking van de bijzondere voorwaarde in de administratieve akte van 27 februari 2012 mbt de aankoop van de "evenementenweide" van OCMW Mechelen - Goedkeuring

Buurtwegen - Buurtweg nr. 5 (Vingerstraat) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Voorlopige aanvaarding Secretariaat

IGO div - Statutaire algemene vergadering van 21 december 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring De gemeenteraad keurt de agenda van de statutaire algemene vergadering goed en geeft een mandaat. Dagorde: 1. Goedkeuring statutenwijziging.

Cipal dv - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 met statutenwijziging - Agenda en mandatering - Goedkeuring Op 14 december 2018 organiseert Cipal dv een buitengewone algemene vergadering. Op deze buitengewone algemene vergadering worden er een aantal wijzigingen aan de statuten van Cipal dv geagendeerd. Volgens de statuten van Cipal dv moeten alle vennoten 90 dagen voor de Algemene Vergadering hiervan ingelicht worden.

Interleuven - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring De gemeenteraad keurt de agenda goed en geeft een mandaat.

Ecowerf - Bijzondere algemene vergadering van 21 november 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf van 21 november 2018:

Iverlek - Algemene vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring Agendapunten

Gemeenteraad - Verslag van de vorige vergadering - Goedkeuring De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige vergadering, zoals opgenomen in de "Publicaties" op de Green Valley Suite, goed.

Bijkomend punt - Verkeerssituatie kruispunt Zoellaan – Lombaarden, Keerbergsesteenweg. (ingediend door A. Heyligen - Onafhankelijk) - Bespreking

Iedereen is welkom om de zitting bij te wonen vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio