USB-stick werd te vroeg verwijderd

Teleurstelling en vreugde door gewijzigd verkiezingsresultaat

Keerbergen / Haacht - Door een USB-stick te snel uit te trekken tijdens de afsluitprocedure van stembureaus in Haacht, Keerbergen, Aalter, Machelen, Mechelen en Puur-Sint-Amands werd niet het juiste aantal stemmen verwerkt. Hierdoor zullen vier andere personen dan initieel aangekondigd op 1 januari hun mandaat in de gemeenteraad opnemen.

In navolging van de verkiezingen van 14 oktober werden ex post controles uitgevoerd op de verwerking van de resultaten in alle stembureaus. Dit is een standaardprocedure bij verkiezingen om te controleren of de uitgebrachte stemmen correct verwerkt zijn. In 6 stembureaus in zes Vlaamse gemeenten werd een verschil vastgesteld tussen het aantal effectief uitgebrachte stemmen en het geregistreerde totaal aantal in het resultatenbeheer. Het betreft telkens 1 stembureau in de volgende gemeenten: Aalter, Haacht, Keerbergen, Machelen, Mechelen en Puurs-Sint-Amands.

Onderzoek wijst uit dat het verschil in elk van deze gevallen het gevolg is van een verkeerde handeling met een USB-stick tijdens de afsluitprocedure van de betreffende stembureaus.  Het totaliseren of optellen van de uitgebrachte stemmen (d.i. de verwerking van de individuele stemmen tot een totaalbestand), werd onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick. Het betreft duidelijk een onbedoelde handeling bij het afsluiten van het stembureau. Aldus het persbericht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. De totalisatie van de uitgebrachte stemmen is in deze 6 stembureaus hierdoor onvolledig.

De leverancier van de digitale stemapparatuur, Smartmatic, analyseerde samen met het erkend controleorgaan, PwC, de logbestanden van de 6 stembureaus in detail en bevestigt de oorzaak. In geen enkel ander stembureau in Vlaanderen zijn er afwijkingen geconstateerd tussen het aantal uitgebrachte en het aantal getotaliseerde stemmen.

In aanwezigheid van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, PwC en Smartmatic, en met instemming van het College van Deskundigen van het Vlaams Parlement, werd de totalisatie van de uitgebrachte stemmen van elk van deze stembureaus overgedaan.

De betreffende fout heeft geen impact op de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het uiteindelijke, correcte resultaat van de verkiezing heeft wel een impact op 4 mandaten, die eerder waren toegewezen aan een andere kandidaat binnen dezelfde lijst. Voor een beperkt aantal verkiezingskandidaten verandert ook de volgorde van hun verkiezingsresultaat binnen de lijst, zonder dat dit impact heeft op hun mandaat. De correcties hebben geen impact op de zetelverdeling op het niveau van de provincieraadsverkiezingen.

Keerbergen

Voor N-VA zijn de 6de en 7de verkozenen gewisseld nl Lisa Van den Dries en Johan Segers, zonder gevolg voor hun plaats in het gemeentebestuur. 

Voor CD&V zijn de 3de en 4de verkozenen gewisseld nl Wouter Boncquet en Marie Verschoren, zonder gevolg voor hun plaats in het gemeentebestuur. 

Voor Open Vld is de 10de verkozene Anne-Lien Convents ipv Isabel Goutière, waardoor Convents en niet Goutière op 1 januari naar de gemeenteraad mag; ook de 8ste en 9de verkozene zijn gewisseld nl Benno Daemen en Leen Van Dun, waarbij beide nog wel naar de gemeenteraad mogen.

 

Haacht

Voor SP.A is de 2de verkozene Luc De Bie en niet Hanna Farrah, waardoor niet deze laatste voor het eerst naar de gemeenteraad gaat maar Luc De Bie zijn plaats in de gemeenteraad behoudt. "Toch wel dubbele gevoelens", aldus Luc De Bie in een eerste reactie. "Natuurlijk ben ik blij voor mezelf, maar het is ook heel jammer voor Hanna. Hij is een toffe kerel, ik had het hem ook gegund." Van zijn kant gunt ook Hanna Farah het partijgenoot Luc De bie het van harte, zoals hij liet weten aan Radio 2; "Ik ben er helemaal gerust in dat Luc dat goed gaat doen. Dat is al 12 jaar het geval en zal niet veranderen. Ik ken Luc persoonlijk en ben erg trots op hem. Ik had Haacht heel graag bediend maar dat zal misschien voor een volgende verkiezing zijn. En intussen kan ik veel leren van Luc.", stelde hij.

Voor Groen zijn de 3de en 4de verkozenen gewisseld nl Bernard Lemaitre en Paul De Troyer, zondat gevolg voor hun plaats in de gemeenteraad, beide zullen zetels als oppositieraadslid.

Voor Open Vld is 8ste verkozene Nick Van Avondt en niet Pascal Vandenhoudt; daarnaast is de 9de verkozene Päscal Vandenhoudt ipv Nelly Willems. Nelly Willems verovert hierdoor geen zitje in de gemeenteraad.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio