Over de inzamelrondes van Ecowerf in Haacht

Haacht - Door het Masterplan Ecowerf werden de inzamelrondes gewijzigd, maar streeft Ecowerf er zoveel mogelijk naar om schoolomgevingen bij het beginuur te vermijden.

Op vraag van gemeenteraadslid Marc Verbelen (N-VA), waarbij hij de herinvoering van de oude afvalrondes van Ecowerf in de gemeente suggereerde, gaat communicatieverantwoordelijke Jos Artois (Ecowerf) dieper in op deze problematiek.  

In 2014 werd de ronde voor afvalophalingen gewijzigd zodat de vrachtwagens van Ecowerf het verkeer minder zouden hinderen tijdens de ochtendspits. Sindsdien zijn er echter heel wat wijzigingen  in het kader van het Masterplan Ecowerf, dat in 2016 met de betrokken gemeentes werd besproken, doorgevoerd. Zo verduidelijkt Jos Artois. "Sindsdien wordt pmd, papier/ karton, gft, restafval en later de zachte plastics in clusters van gemeenten ingezameld en niet langer per gemeente. Voordien zamelden we in per gemeente, nu werkt de inzameling gemeentegrensoverschrijdend. Zo willen we de ophaling efficiënter laten verlopen.  Sindsdien worden er ook duo-wagens ingezet. Zo kunnen we in minder dicht bevolkte regio's/ straten 2 fracties gelijktijdig inzamelen: ofwel pmd/ papier&karton ofwel gft/ restafval. In dicht bevolkt regio's zoals in centra is dit niet zo zinvol om te doen. In Haacht gebeurt dit voor pmd/papier&karton sinds begin 2017 en voor gft/restafval sinds begin 2018. Hierdoor werden de inzamelrondes sindsdien ook gewijzigd."

Artois wijst er hierbij op dat veiligheid een belangrijk aandachtspunt voor Ecowerf is. "Onze ophalingen starten vanaf 7 uur", gaat hij verder. "We streven ernaar om de omgeving van de scholen te vermijden bij het beginuur van de scholen. Volledig vermijden van ophalingen in drukke straten tijdens drukke momenten zal niet altijd lukken. Maar als we concrete meldingen krijgen zullen we zeker bekijken.", besluit hij. 
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio