De gemeenteraad komt voor het laatst samen

Haacht - Op maandag 17 december komt de gemeenteraad voor de laatste keer in de huidige samenstelling samen. Wat staat er op de agenda?

1  Evenementen - Oud op Nieuw 2018-2019 - Politieverordening - Goedkeuring Politieverordening voor de New Year's Party in Haacht op 31 december 2018

2  OCMW - Aanpassing 2 van het meerjarenplan (AMJP 2/2018) - Goedkeuring BW 2/2018 en AMJP 2/2018 OCMW

3 OCMW - Budgetwijziging 2 van het dienstjaar 2018 (BW 2/2018) - Goedkeuring

4 AGB - Financiën - Budget van het dienstjaar 2019 - Goedkeuring Voorstel tot goedkeuring van de door de raad van bestuur AGB vastgestelde budget van het dienstjaar 2019.

5 AGB - Financiën - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2019 - Goedkeuring Goedkeuring van de leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGBinvesteringsenveloppe 2019.

6 GC Den Breughel - Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 17 december 2018 houdende vaststelling van de gebruikerstarieven 2019 - Kennisneming Voor 2019 dienen de gebruikerstarieven voor het DC Den Breughel door het AGB opnieuw goedgekeurd te worden. De gemeenteraad neemt er kennis van.

7 AGB - Vrijetijdscomplex Den Dijk - Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 17 december 2018 houdende vaststelling van de gebruikerstarieven 2019 - Kennisneming

8 AGB - Vrijetijdscomplex Den Dijk - Prijssubsidiereglement - Goedkeuring Voor 2019 dienen de bestaande prijssubsidies geactualiseerd te worden.

9 Financiën - Aanpassing 1 van het Meerjarenplan (AMJP 1/2018)

10 Financiën - Budgetwijziging 2 van het dienstjaar 2018 (BW 2/2018) - Goedkeuring Het dossier budgetwijziging

11 Financiën - Budget van het dienstjaar 2019 (B/2019) - Goedkeuring Het dossier budget 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december.

12 Belastingen - Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen - dienstjaar 2019 - Goedkeuring Naar aanleiding van een belastingscan werd het reglement aangepast.

13 Belastingen - Belastingreglement op markten - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring De belasting voor het privaat gebruik van het openbaar domein, zijnde de belasting op markten dient goedgekeurd te worden voor dienstjaar 2019.

14 Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring Naar aanleiding van een belastingscan werd het belastingreglement op tweede verblijven aangepast.

15 Belastingen - Belasting op terrassen, tafels, stoelen, commerciële inrichtingen enz., met uitzondering van de markten en kermissen - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring De belasting voor het privaat gebruik van het openbaar domein, zijnde de belasting op terrassen, tafels, stoelen, commerciële inrichtingen enz., dient goedgekeurd te worden voor dienstjaar 2019.

16 Personeelsbeleid - Aansluiting bij Poolstok voor P&O ondersteuning - Goedkeuring Gemeente en OCMW Haacht wensen de dienstverlening, meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit, verder te professionaliseren. Haacht (gemeente, OCMW) worden vennoot van Poolstok, een coöperatieve vennootschap van privaat recht, voor P&O ondersteuning. De toetreding houdt geen verplichting in tot afname en het bestuur behoudt maximale keuzevrijheid. Haacht beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid. Omdat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.

17 Personeel - Selectieprocedure directeur basisonderwijs GBS Haacht - Algemeen kader - Goedkeuring

18 Personeel - Gezamenlijke rechtspositieregeling (RPR) en Arbeidsreglement (AR) en Deontologische code - Goedkeuring Gezamenlijke rechtspositieregeling (RPR) en Arbeidsreglement (AR) en Deontologische code Ruimte Patrimonium, openbare werken en mobiliteit

19 Buurtweg nr. 8 (Wijgmaalsesteenweg) en Buurtweg nr. 20 (Haachtse straatje) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijnen - Gedeeltelijke wijziging van deze wegen - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

20 Buurtweg nr. 16 (Grote Appelstraat) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

21 Buurtweg nr. 28 (Elleveldweg) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

22 Buurtweg nr. 57 (Grote Appelstraat) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Voorlopige aanvaarding

23 Rooilijnen - Rooilijn en tracé van het verbindingswegje Werchtersesteenweg - Scharent - 'Kraneveld' - Opname in de wegenis in het gemeentelijk patrimonium - Definitieve aanvaarding Het verbindingswegje tussen de Werchtersesteenweg en Scharent is geen openbaar wegje. De gemeente wenst dit wegje op te nemen in de wegenis van de gemeente. Hiervoor werd met de eigenaar een overeenkomst getekend om de zate gratis af te staan. De rooilijn voor dit wegje werd voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 24 september 2018. Tijdens het daaropvolgend openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

25 Kerkfabrieken - Adviesvraag bij wijziging gebiedsomschrijving parochie O.L. Vrouw Gedurige Bijstand - Ongunstig advies

26 Interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie H3K - Wijziging van de statuten - Goedkeuring

27 Gemeenteraad - Verslag van de vorige vergadering - Goedkeuring De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige vergadering, zoals opgenomen in de "Publicaties" op de Green Valley Suite, goed

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio