Update. Staking op woensdag ook in Tremelose scholen voelbaar

Tremelo - Op woensdag 20 maart komt er een algemene staking in het onderwijs. De Vlaamse onderwijsvakbonden roepen alle niveaus op om het werk neer te leggen. Aangezien de scholen verwachten dat er massaal op deze oproep zal worden gereageerd, zal er in de meeste scholen die dag geen les worden gegeven. De regeling betreffende de mogelijke opvang van de kinderen is dan weer verschillend van school tot school. Terwijl sommige scholen via een brief aan de ouders lieten weten geen opvang te zullen voorzien, wordt dit in andere scholen dan weer wel geregeld.

Op basisschool De Cocon zal in ieder geval worden getracht opvang te voorzien, zo liet de directie in een brief aan de ouders weten. "Aangezien een groot aantal leerkrachten zal staken, zullen de normale lesopdrachten niet kunnen vervuld worden", zo luidt het daar. " Voor de kinderen die toch zouden aanwezig zijn, zal getracht worden een doelmatig toezicht te organiseren." De school voegde er ook nog aan toe dat kinderen die dag gewettigd afwezig zijn en er dus geen attest nodig is.

De Vrije Basisschool van Tremelo is op woensdag gesloten, er zal geen opvang worden voorzien. Hetzelfde scenario wordt verwacht in haar zusterschool, de Sint-Annaschool uit Baal. "In Baal staken zeer veel leerkrachten", aldus directeur Bart Van Rompaey. "Dit maakt dat er te weinig leerkrachten zijn om de kinderen op een correcte manier op te vangen. Daarom zal de school dan ook gesloten zijn."

In de Damiaanschool worden er dan weer heel weinig stakers verwacht. "Onze school is gewoon open", reageerde directeur Begga Smets. "Slecht een heel klein aantal leerkrachten heeft immers aangegeven te zullen staken. We hebben deze week ook sportklassen, waardoor het effect sowieso beperkt zal zijn." 

Een bijkomende opvang door de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel is dan weer niet nodig. "Er zijn weinig of geen vragen hieromtrent bij de gemeentelijke dienst binnen gekomen",aldus burgemeester Bert De Wit. "Er is dus geen nood om Pimpernel 's voormiddags reeds te openen."

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio