De gemeenteraad vergadert

Keerbergen - Op maandagavond 25 maart komt de gemeenteraad van Keerbergen weer samen. Wat staat er op de agenda?

1. Secretariaat - Notulen vorige vergadering

2. Personeel - Vacant verklaring functie algemeen directeur

3. Beleid en organisatie - Afsprakennota bestuur - algemeen directeur - managementteam

4. Financiën - Aanpassing financiële ondersteuning Manneke Maan

5. Financiën - Dagelijks bestuur: aanpassing 2019

6. Financiën - Visum: vaststelling voorwaarden voor voorafgaand visum

7. ICT - Telefonie: vervanging toestellen en centrale

8. Cultuur - Cultuurraad advies: gift orgelconcerten

9. Omgeving en Economie - Interleuven ondersteunende activiteiten: overeenkomst tot 31 december 2019

10. Sport - Interlokale vereniging De Sportregio 2019-2025

11. Ruimte - Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger

12. Ruimte - Ecowerf aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemeen comité: bekrachtiging

13. Patrimonium - Vernieuwing dak administratief centrum

14. Patrimonium - Zonnewering administratief centrum

15. Omgeving en Economie - Akte aankoop zonder beding van prijs II/2019

16. Omgeving en Economie - Ruil Zeeptstraat

17. Woonbeleid - SWaL: aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger algemene vergadering, buitengewone algemene vergadering, raad van bestuur

18. Ruimte - IGO Leuven: raad van bestuur aanstelling bestuurder

Iedereen mag de vergadering bijwonen vanaf 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio