Gezamenlijke controle-actie aan Duracell-rondpunt

Rotselaar / Tremelo / Begijnendijk - Op zaterdag 13 april hielden agenten van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo samen met collega's van de RVA, het RSVZ, de FVA en het RIZIV een controle-actie ter hoogte van de weegbrug in Betekom, aan het Duracell-rondpunt.

Er werden een driehonderdtal ademtesten afgenomen waarvan er 1 bestuurder positief blies en drie andere alarm. Een dertigtal bestuurders reden te snel en zullen hiervoor een procesverbaal in de bus krijgen.

Het voedselagentschap stelde 1 inbreuk vast, de RVA stelde 3 inbreuken vast, het RIZIV stelde 2 inbreuken vast en het RSVZ tenslotte stelde 1 inbreuk vast.

De collega's van de wegpolitie (WPR) stelden een overlading vast en een bestuurder moest zijn aanhangwagen achterlaten omdat hij niet in het bezit was van het juiste rijbewijs.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio