Sociaal wonen kreeg eigen dag

© Conny justé

In 1919 werd de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken opgericht. Om dit 100-jarig bestaan van sociaal wonen in de kijker te plaatsen werd zondag voor het eerst een 'Sociaal Wonendag' georganiseerd. In Haacht, dat een 270-tal sociale woningen rijk is, zorgde Volkswoningbouw voor een rondleiding in de sociale woningen die in het oud-gemeentehuis werden gerealiseerd.

Conny Justé

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen organiseerden op zondag 13 oktober voor eerst de Sociaal Wonendag om sociaal wonen op een speciale manier in de kijker te plaatsen. Die dag openden 50 bijzondere projecten van sociaal wonen de deuren als toonbeeld van waardevol patrimonium. "Met sociale woonprojecten worden vaak vooruitstrevende elementen en ingrepen van grote bouwkundige meesters geïntroduceerd", aldus Astrid Polis, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw. "Sociale woningbouw is altijd al een proeftuin geweest voor vernieuwende opvattingen, methoden en modellen."

Eén van de bijzondere bouwprojecten is het project in de Dorpsstraat in Tildonk. Daar werd het oud gemeentehuis verbouwd tot 3 sociale appartementen en werd er nog een nieuwbouw met 4 sociale appartementen aan toegevoegd. "Er waren ons al 3 promotors voorafgegaan die uiteindelijk toch hebben afgehaakt omdat ze het niet zagen zitten", aldus Jan Maenhout, architect atelier MA+P. "Wij hebben het wel aangedurfd en hebben het ons niet beklaagd." Het bouwproject, dat sociaal wonen in een historische context plaatste - bij de realisatie van het Tildonkse project werd zelfs het standbeeld behouden - kreeg immers intussen al de nodige architecturale erkenning en bekendheid.

Het project in de Tildonkse Dorpsstraat is in Haacht zeker niet het enige sociaal wonen project. "We hebben in Haacht 266 sociale huurwoningen en nog een aantal sociale koopwoningen", verduidelijkte burgemeester Steven Swiggers (Open VLD). "We zitten hiermee ruim boven het sociaal object zoals dat voor Haacht werd opgelegd." Intussen staan er in Haacht 700 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het nieuwe sociaal wonen project van Volkswoningbouw in Wespelaar moet hier alvast een beetje soelaas brengen, al zal dat nog niet meteen voor morgen zijn. Daar moet in het oud gemeentehuis van Wespelaar ook een sociaal wonenproject worden gerealiseerd. "Het is geen gemakkelijke opdracht", bekent Polis. "Maar ook hier zal het ons zeker lukken."

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio