Groot deel onder hen wordt geregeld met agressie geconfronteerd

Oproep tot meer respect tijdens de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter

Oproep tot meer respect tijdens de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter

Foto: Jos Artois

Rotselaar / Tremelo / Keerbergen / Haacht - Vandaag gaat voor de vierde keer de Week van de Afvalophaler en de Recyclageparkwachter van start. Aangezien een groot aantal onder hen het afgelopen jaar met verbale of fysieke agressie te maken hebben gehad, vragen de initiatiefnemers om meer respect voor hen.

Toon respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters

Vandaag gaat de vierde Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter van start. Bij hitte, regen of vrieskou zijn 150 EcoWerf-ophalers dagelijks op de baan om het afval op te halen in de regio Oost-Brabant, in Leuven staan de medewerkers van Stadsreiniging daarvoor in. Ook op de 70 EcoWerf-parkwachters kunnen de recyclageparkbezoekers altijd rekenen. Tijd dus voor een dikke dankjewel. Daarom kroop Kamagurka in zijn pen en maakte een tekening voor de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Met die tekening kunnen inwoners van 18 tot en met 24 november ‘dankjewel’ zeggen. De Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter is een initiatief van Interafval, VVSG, EcoWerf en alle andere afvalintercommunales om respect te vragen. Dat is nodig, want uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval blijkt immers dat het afgelopen jaar bijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers met verbale of fysieke agressie te maken kregen. Agressie komt wel iets minder frequent voor dan twee jaar geleden en ze krijgen ook al eens een compliment. Dat bewijst dat de campagne toch zijn effect heeft.

Enquête Interafval bij parkwachters van verschillende Vlaamse afvalintercommunales

Interafval bundelde cijfers van een enquête die gehouden werd bij parkwachters van verschillende afvalintercommunals, waaronder EcoWerf. Bijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers kregen het afgelopen jaar met verbale en/of fysieke agressie te maken. 1 op 3 parkwachters of afvalophalers heeft minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie (roepen, vloeken, uitkafferen, schelden). Minstens 1 keer per jaar ondervinden 1 op 4 parkwachters en 1 op 5 ophalers fysieke agressie (duwen of een handgemeen). 1 op 2 parkwachters en 1 op 3 afvalophalers krijgen minstens 1 keer per week een compliment. Bijna allemaal krijgen ze minstens 1 keer per jaar een blijk van waardering.

Enquête bij EcoWerf-afvalophalers

Afvalophalers en parkwachters van EcoWerf namen ook deel aan de enquête van VVSG en Interafval. Uit de bevraging van EcoWerf-laders en -chauffeurs blijkt dat 58% minstens 1 keer per maand een blijk van waardering of compliment krijgt. Eveneens 58% komt minstens 1 keer per maand in aanraking met verbale agressie. Voor fysieke agressie vallen de cijfers gelukkig beter mee: 89% komt nooit in aanraking met fysieke agressie. 85% van de EcoWerf-ophalers en chauffeurs geeft aan voldoende voorbereid te zijn om rustig om te gaan met agressie en onvriendelijkheid.

#HouHetNet

Tijdens de Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter kunnen inwoners de afvalophalers en recyclageparkwachters gelukkig maken met een tekening. De tekening van Kamagurka is te downloaden op www.ecowerf.be of te verkrijgen in het gemeente- of stadhuis. Kinderen kunnen die tekening inkleuren, of een eigen creatie maken. Of de afvalzak of –container versieren met een strik. Hang de tekening achter het raam, bind ze aan de afvalzak of –container, of geef ze aan de recyclageparkwachter. Deel een foto van de tekening of strik met #HouHetNet.

Respect zit in de kleine dingen

Met de vierde editie van de Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter vragen EcoWerf en de andere afvalintercommunales dankbaarheid en respect voor deze onmisbare mannen en vrouwen. Dankbaarheid tonen kan heel het jaar door afval op tijd buiten te zetten en correct aan te bieden. Sorteerinfo en –tips staan op www.houhetnet.be en www.ecowerf.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio