Schepen vond zijn vrouwen en ook andere adviesraden komen in actie

Keerbergen - Alhoewel het voor sommige adviesraden enige tijd in beslag heeft genomen, zijn de meeste onder hen intussen weer in actie getreden.

Bij de start van een nieuwe legislatuur dienen ook steeds de diverse adviesraden opnieuw te worden samengesteld. Terwijl dat in sommige domeinen vlot verloopt, gaat dat in andere iets trager. "Dit laatste heeft onder meer te maken met de verplichte man-vrouw verhouding of met het feit dat men bepaalde organiseren niet meer verplicht of in een andere vorm dient samen te stellen", aldus schepen Marc Vangrunderbeeck (CD&V). Problemen om voldoende vrouwen te vinden kende de schepen bij de samenstelling van de Gemeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Na een oproep in onze krant mocht hij intussen al zeker 3 kandidaturen ontvangen. "Kandidaten kunnen zich nog tot 31 december aanmelden", aldus nog de schepen. "Nadien wordt tot de samenstelling van de commissie overgegaan."

Daarnaast zijn het merendeel van de raden intussen al samengesteld. Dit is onder meer het geval voor de cultuurraad, die ook al een eerste keer is samengekomen, de milieuadviesraad, de seniorenraad, de adviesraad lokale kinderopvang en de jeugdraad. "De sportraad is in het afgelopen jaar al samengekomen, zij het voorlopig onder de vroegere samenstelling", gaat de schepen verder. "Ook voor de adviesraad lokale economie is dit het geval." De mobiliteitsraad wordt dan weer geconfronteerd met een grote populariteit. "We hebben hiervoor 30 kandidaturen mogen ontvangen", aldus Vangrunderbeeck. "We moeten nog nagaan hoe we op de meeste efficiënte wijze omgaan met dit grote aantal, een vergadering met 30 personen lijkt immers niet echt aangewezen als adviesorgaan, terwijl we als bestuur wel iedereen effectief bij het beleid willen betrekken." De Welzijnsraad tenslotte staat in de startblokken. "We werden hier geconfronteerd met mensen die alle interessevelden hadden aangeduid, werden uitgenodigd maar niet meer gereageerd hebben", aldus nog de schepen. "Intussen is de raad klaar om van start te gaan."

Oppositieraadslid Guy Kestens (Groen) vroeg het gemeentebestuur om alle geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de beslissingen die omtrent de samenstelling van de raden werden genomen, hetgeen tot nu niet steeds het geval zou zijn. 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio