Gemeente meet verkeersintensiteit op strategische punten

Haacht - In het kader van het mobiliteitsplan koopt gemeente Haacht tien toestellen aan die de verkeersintensiteit meten.

Deze telramen maken een onderscheid tussen verschillende weggebruikers. Ze meten het aantal voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens die passeren. Op bepaalde strategische punten in het wegennet zal gezocht worden naar bereidwillige burgers om een telraam te installeren.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio